Projekt skal forebygge ensomhed hos ældre mænd

Projekt skal forebygge ensomhed hos ældre mænd

24. februar 2021 - kl. 11:46 - af

702 aleneboende mænd over 65 år har deltaget i projektet “Pas på dig selv mand” om forebyggelse af ensomhed i Frederikshavn Kommune. 

Midlerne til projektet er fra Sundhedsstyrelsens pulje ”Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre”.

Projektets overordnede formål kan opstilles i følgende tre punkter:

  • Opsporing og forebyggelse af ensomhed og isolation hos ældre mænd over 65 år, der bor alene på adressen.
  • Øget viden om hvad disse mænd efterspørger for at forebygge ensomhed og isolation.
  • Understøtte de tiltag, som mændene efterspørger, hvad enten de findes i forvejen eller skabes sammen med andre aktører.

I projektet besøges aleneboende mænd over 65 år, der ikke modtager personlig pleje. Gennem samtale undersøges fysisk, psykisk og socialt helbred.
Samtidig afdækkes om mændene er engagerede i aktiviteter/fællesskaber, eller om de ønsker at være det. Såfremt de er motiverede for at starte til en given aktivitet, følges der løbende op på, om aktiviteten fortsætter, og om dette kan være med til at forebygge eller mindske ensomhed. Derudover undersøges, hvad mænd efterspørger af aktiviteter/fællesskaber for at leve ”det gode seniorliv”, og om der er et behov for, at nye initiativer implementeres. 

– Det er et super godt projekt, men ærgerligt at Coronaen har sat en stopper for mange aktiviteter. Nu krydser vi fingre for, at det sidste halve år af projektets varighed bliver under mere normale forhold, udtaler Ældrerådsformand Hanne Andersen.

Da samfundet i marts 2020 lukkede ned på grund af corona, blev projektet kortvarigt sat på pause indtil en godkendelse fra Sundhedsstyrelsen gjorde det muligt at fortsætte projektet med telefoninterviews. I sommeren 2020 blev hjemmebesøgene genoptaget, men i efteråret blev det nødvendigt igen at foretage telefoninterviews pga. corona- situationen.

På nuværende tidspunkt gennemføres som udgangspunkt hjemmebesøg, hvis mændene ønsker det. Hvis mændene ikke ønsker besøg pga. corona-situationen, bliver de i stedet tilbudt at deltage i et telefoninterview.

Ud fra de indsamlede data kan der på nuværende tidspunkt bl.a. konkluderes at:

  • 3 ud af 4 har ikke haft sit fysiske helbred som barriere for social kontakt inden for de sidste 4 uger, hvis man ser bort fra corona-situationen.
  • De ”yngre” ældre mellem 65 og 74 er mindre ensomme end de ældste. Ca. hver femte mellem 65 og 75 år er ofte eller engang imellem ramt af uønsket ensomhed, mens hver tredje over 85 år er ramt af uønsket ensomhed.
  • I den forbindelse ses også en tendens til, at man oftere føler sig uønsket alene, hvis man ikke går til en aktivitet.
  • Fortsat tilstedeværelse på arbejdsmarkedet fungerer som beskyttende faktor ift. ensomhed. Andre studier bekræfter dette forhold og påpeger behovet for at skabe gode aktivitetsvaner og netværk tidligt i seniorlivet før fysisk helbred oftest svækkes.
  • Hver 6. borger i målgruppen er interesseret i ny aktivitet. Af disse er mange interesserede i mad og motion.

Dataindsamlingen fortsætter via besøg og telefoninterviews indtil slutningen af første halvår 2021, og der vil ligeledes ske opfølgning hos de mænd, der har haft ønske om at starte i aktivitet. Udover at have fokus på, hvordan den enkelte mand kan hjælpes gennem aktiviteter og fællesskaber, bidrager dataindsamlingen også til at belyse behovet for, at der iværksættes nye tiltag.

Konkret har projektet indtil nu blandt andet været medvirkende til, at Ældresagen har opstartet nye madhold, da dataindsamlingen viste, at mange mænd efterspurgte netop denne aktivitet. Der er desuden forsøgt samarbejde med DBU og FFI om at opstarte et fodboldhold for prostataramte mænd og borgere med lignende fysisk svækkelse, hvor mænd, der deltager i projektet kan henvises til, men corona-situationen har forhindret oprettelsen. Også andre aktører som Frederikshavn Firmaidræt har forsøgt at etablere et samarbejde med FØNIX og kommunen om rekruttering, men FFI er nedlukket pga. corona-situationen.

Projekt ”Pas på dig selv mand”, løber frem til 31. august 2021.

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Projekt skal forebygge ensomhed hos ældre mænd' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2023 FrederikshavnsAvis.dk - lokale nyheder fra Frederikshavn

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger