Ældrerådet har behandlet praksisplan for læger

Ældrerådet har behandlet praksisplan for læger

19. april 2021 - kl. 14:40 - af

Praksisplanudvalget udarbejder i hver valgperiode en praksisplan for almen praksis. Praksisplanen er et samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og de praktiserende læger med henblik på at understøtte almen praksis’ rolle i det samlede sundhedsvæsen.

Praksisplanudvalget i Nordjylland godkendte i december 2020, at en ny nordjysk praksisplan for almen praksis sendes til godkendelse hos de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og PLO Nordjylland (lægerne).
Ældrerådet har på rådets seneste møde drøftet planen. Ældrerådet tog sagen til efterretning, men ønsker følgende oplyst: Opfylder alle lægeklinikker i Frederikshavn Kommune praksisplanens krav om, at borgeren skal tilbydes en tid ved lægen inden for 5 dage, når der er sket henvendelse til lægeklinikken? Og endvidere: Har alle lægeklinikker en ugentlig åbningstid efter kl. 16 – som anført i praksisplanen?
Praksisplanen skal medvirke til at sikre et velfungerende og nært samarbejde mellem kommuner, region og almen praksis for i fællesskab at håndtere de udfordringer og opgaver, som sundhedsvæsenet står overfor.
Det drejer sig bl.a. om, at der bliver flere ældre borgere og borgere med kroniske sygdomme. Der stilles krav og forventninger fra borgerne til kvaliteten i sundhedsvæsenet, og der opstår hele tiden nye teknologiske muligheder.
Derudover skal praksisplanen bidrage til at sikre, at den nødvendige lægedækning er til stede i alle regionens områder.

Praksisplanens vision og særlige målgrupper
Den fælles vision for både den gældende Sundhedsaftale og praksisplanen er, at nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem.
Praksisplanen rummer 5 pejlemærker med tilhørende målsætninger.
For det første ønsker man at styrke nære relationer. Pejlemærket handler bl.a. om at skabe tydelighed om behandlingsansvaret ved sektorovergange og styrke kendskab og kommunikation mellem almen praksis og øvrige dele af sundhedsvæsenet
For det andet ønsker man at sikre målrettede indsatser til de patienter, der har størst behov. Konkret behandler pejlemærket bl.a. identifikation af børn og unge med trivselsudfordringer, forbedret kommunikation mellem almen praksis, kommuner (herunder PPR) og psykiatri, mere sammenhængende forløb for borgere med kroniske sygdomme samt et mål om øget brug af opfølgende hjemmebesøg.

Faglig kvalitet og patientinddragelse
For det tredje vil man udvikle og fastholde den faglige kvalitet. Pejlemærket indeholder en beskrivelse af,
hvordan den faglige kvalitet i almen praksis udvikles. Det omhandler bl.a. patientinddragelse, kvalitetsudvikling i almen praksis samt samarbejde om forbedret medicinhåndtering.
For det fjerde vil man sikre hurtigere og nemmere adgang til almen praksis for borgeren. Pejlemærket
omhandler arbejdet for at sikre borgerne en god og lige tilgængelighed til almen praksis. Det gælder både fysisk, telefonisk og elektronisk tilgængelighed
Endelig for det femte vil man styrke proaktivt samarbejde om lægedækningen. Pejlemærket her beskriver, hvordan almen praksis, kommuner og region vil samarbejde om at sikre nordjyderne en god lægedækning. Pejlemærket beskriver, hvordan der i fællesskab arbejdes for at sikre tilstrækkelig kapacitet i almen praksis i hele regionen.

Den videre proces
Efter godkendelse af planen hos de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og PLO Nordjylland, træder planen i kraft snarest muligt derefter.
I løbet af planperioden vil der blive arbejdet med konkretisering, implementering og opfølgning på planens målsætninger. Dette vil bl.a. indebære politiske dialogmøder med kommunale politikere fra de enkelte kommuner.

Tekst: Per Rye

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Ældrerådet har behandlet praksisplan for læger' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2023 FrederikshavnsAvis.dk - lokale nyheder fra Frederikshavn

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger