H√łringssvar om folkeoplysningspolitik

Tommy Thomsen, formand IS, Birgitte Mathisen, n√¶stformand i FUF, Jytte Engsig, kasserer i IS og Anders Kr√łgh, formand i FUF.

H√łringssvar om folkeoplysningspolitik

10. september 2021 - kl. 13:46 - af

H√łringssvar til Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til ny Folkeoplysningspolitik og Vedt√¶gter for Folkeoplysningsudvalget, der faŐär virkning fra den 1. januar 2022.

ÔŅľFUF og Idr√¶tssamvirket samt en r√¶kke folkeoplysende foreninger inden for idr√¶t, spejdere og √łvrige organisationer har f√łlgende kommentarer og bem√¶rkninger til h√łringsmaterialet.

Det er med bekymring, at vi modtager Kultur- og Fritidsudvalgets (KFUs) √łnske om at √¶ndre vedt√¶gter og politik, der vedr√łrer det folkeoplysende omraŐäde.
ÔŅľHvis forslaget bliver gennemf√łrt, vil Folkeoplysningsudvalget (FOU) blive marginaliseret og afstanden mellem foreningsliv og kommune bliver st√łrre.

Vi er ikke imod, at det foreslaŐäs at folkeoplysningen ogsaŐä skal ‚ÄĚtilbyde aktiviteter og f√¶llesskaber for alle kommunes borgere med lydh√łrhed for nye str√łmninger og √łnsker til fornyelse‚ÄĚ, tv√¶rtimod.
Og vi t√¶nker ligeledes at fokuspunkterne: Stolthed ‚Äď F√¶llesskab ‚Äď Frivillighed ‚Äď Nysgerrighed, er et fint bidrag til den nye politik.

Men at sammenfatningen af ‚ÄĚFolkeoplysning for alle‚ÄĚ hvor ordene fra g√¶ldende politik: ‚ÄĚudvikling af folkeoplysningen realiseres gennem forpligtende f√¶llesskaber‚ÄĚ udskrives, kan vi ikke anbefale, da vi ser de forpligtende f√¶llesskaber som et b√¶rende element i foreningslivet.
Mange foreninger er under pres fra kommercielle udbydere, hvor alene pengene f√łlger aktiviteten og f√¶llesskaberne er sekund√¶rt.
Denne udskrivning harmonerer ikke med kommunens definitionen for folkeoplysningen ‚ÄĚsom en del af den danske kultur og demokratiske arv‚ÄĚ.

Udvalgets sammensætning
Men vores bekymring opstaŐär is√¶r, naŐär det er et √łnske, at folkeoplysningsudvalgets sammens√¶tning og kompetenceomraŐäder √¶ndres v√¶sentligt.

Udvalget √łnsker, at FOU skal v√¶re sparring- og samarbejdspartner for det politiske ÔŅľsystem, men der skal ikke v√¶re politisk repr√¶sentation i FOU, ligesom der heller ikke skal v√¶re repr√¶sentanter fra de to paraplyorganisationer!

Med den nuværende FOU-sammensætning med politikere, aftenskolernes repræsentant samt medlemmer fra FUF og Idrætssamvirket, sikres en bred repræsentation af det mangfoldige foreningsliv samt muligheden for at være sparrings- og samarbejdspartner.

Det er i dag et st√¶rkt og bredt funderet udvalg, der sikrer, at foreningsrepr√¶sentanterne har f√łling med hele viften af foreningers mangfoldighed og har direkte adgang til det politiske system. Sammens√¶tningen medvirker ogsaŐä til at foreningernes forstaŐäelse for de politiske beslutninger bliver st√łrre, naŐär de formidles af deres egne organisationer.

Beslutninger som aftenskolens og paraplyerne er med til at tage ansvar for i et demokratisk fællesskab.

I det nye forslag til vedt√¶gterne reduceres antallet af medlemmer fra 8 til 7, hvor foreningslivet reduceres med eŐĀt medlem hvilket maŐä ses som en nedprioritering af foreningernes indflydelse.
De nuv√¶rende tre politikere erstattes med embedsm√¶nd, hvilket medf√łrer tabet af politisk indsigt og √łnsker fra politisk hold.
Der fastholdes en repr√¶sentant fra aftenskoleomraŐädet, hvilket vi bifalder.

ÔŅľMht. foreningsrepr√¶sentanterne l√¶gges der op til, at der skal findes to repr√¶sentanter paŐä valgm√łder, der annonceres i lokale dagblade, samt at den tredje repr√¶sentant skal findes ÔŅľpaŐä baggrund af lodtr√¶kning blandt kandidaterne.

Det er naturligvis meget demokratisk, at repr√¶sentanter skal findes paŐä valgm√łder, men med denne metode frygter vi, at uanset hvem der bliver valgt, vil vedkommende have et yderst smalt ‚ÄĚbagland‚ÄĚ og ingen forpligtigelser til at varetage helhedens interesser, som vi kender i dag med begge paraplyers sammens√¶tning.

Og med udpegning ved lodtr√¶kning, mistes den demokratiske arv som er en del af den danske kultur, og som i √łvrigt i folkeoplysningspolitikken er direkte defineret som selve folkeoplysningen ‚Äď som et f√¶llesskab og et redskab.

Udvalgets opgaver og kompetencer
Ud over at √¶ndre selve FOUs sammens√¶tning, √łnsker udvalget ogsaŐä at reducere st√¶rkt i kompetenceomraŐäderne.

I den nuv√¶rende vedt√¶gt for FOU har udvalget f√łlgende kernekompetenceomraŐäder:
* Budgetansvar for de midler og puljer hvortil FOU har fordelingsretten.
* Bestyre og uddele midler fra anl√¶gspuljen der tematiseres saŐä den bruges til at styre og tilrettel√¶gge udvikling af de fysiske rammer.
* Designe, gennemf√łre og st√łtte udviklingsprojekter via udviklingspuljen
* Skabe snitflader og samarbejdsmuligheder til relevante raŐäd, n√¶vn, udvalg og paraplyorganisationer, der har sammenfaldende interesser med det folkeoplysende omraŐäde.
* Afholde Folkem√łde hvert andet aŐär for forenings- og fritidslivet for at indsamle ideŐĀer til udvikling af omraŐädet.
* H√łres ift. Kommunalt nybyggeri, renovering og lejemaŐäl, der kan have sammenfald med folkeoplysende omraŐäde.
* Orienteres om administrative godkendelser af foreninger og klubber der optages under tilskudsordningen.
* Anvise og godkende lejemaŐäl og lejekontrakter under tilskudsordningen, samt evt. √łkonomiske forpligtigelser i forbindelse med disse.

ÔŅľDet nye folkeoplysningsudvalg skal fungere som raŐädgiver for det politiske system, men skal altsaŐä ikke have beslutningskompetencer!

Fremover √łnskes det at FOU kun skal h√łres i lovbundne forhold samt h√łres ved udvidelse af lokaletilskud, gebyrmodellen og anl√¶gspuljen, ligesom udvalget skal h√łres i forhold til kommunalt byggeri og lejemaŐäl, der vedr√łrer udvalgets omraŐäde. FOU kan tildeles kompetencer, som ikke paŐävirker budgettet og det kan tildeles indstillingsret og beslutningskompetencer paŐä KFUs fagomraŐäde og puljer.

Den eneste beslutningsret FOU kommer til at sidde med ansvaret for, er paŐä tildeling af talentpuljen og ved tvister om lokalefordelingen.

Derudover er Udviklingspuljen helt udskrevet af den nye politik.

Hvor man i den nuv√¶rende ordning v√¶gter, at den folkeoplysende virksomhed har en tydelig stemme i den demokratiske debat og at de to paraplyorganisationer Idr√¶tssamvirket og Frederikshavn Ungdoms F√¶llesraŐäd optr√¶der som taler√łr, og derigennem er med til at styrke og fremme foreningers interesser i kommunen, er det ikke l√¶ngere √łnsket.

I Frederikshavn Kommune er der nu over en 50-aŐärig tradition paŐä den unikke sammens√¶tning af FOU, hvor de to paraplyorganisationer har valgte repr√¶sentanter med et bredt funderet bagland, og hvor ByraŐädet tillige er godt repr√¶senteret.

Med tilsides√¶ttelsen af paraplyernes repr√¶sentation, mistes ikke kun en mangeaŐärig oparbejdet viden og erfaring, men alle √łvrige foreninger, der ikke har s√¶de i FOU mister deres taler√łr og deres sparrings- og samarbejdspartner for det politiske system, hvilket ikke kan v√¶re hverken i foreningerne eller i kommunens interesse.

Vi maŐä derfor henstille til, at den foreslaŐäede folkeoplysningspolitik med tilh√łrende vedt√¶gter tr√¶kkes tilbage.

De bedste hilsner fra
FUF og Idr√¶tssamvirket samt en r√¶kke folkeoplysende foreninger ‚Äď jfr. vedh√¶ftede bilag.

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'H√łringssvar om folkeoplysningspolitik' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2023 FrederikshavnsAvis.dk - lokale nyheder fra Frederikshavn

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger