Ældrerådets arbejde præget af fare for Coronasmitte

Ældrerådets arbejde præget af fare for Coronasmitte

8. januar 2022 - kl. 5:39 - af

Kort før udgangen af 2021 blev der afholdt valg til et nyt Ældreråd for Frederikshavn Kommune. Det nye råd, som består af 9 medlemmer, følger byrådsperioden – altså de kommende 4 år.

Hvert år udsender Ældrerådet en årsberetning. En sådan er netop udsendt.

Det fremgår af formand Hanne Andersens indledning, at den øgede Corona-smittefare også har sat sit præg på Ældrerådets arbejde i 2021. Ældrerådets møder har været ændret til online-møder, planlagte møder i kontaktpersonordningen ude på plejecentrene har i perioder været aflyst eller ændret til en telefonsamtale. Informationsmøderne for nye 75-årige har været aflyst, og Ældrerådet har været nødt til at begrænse den fysiske kontakt med ældreklubber, aktivitetscentre og andre i deres ”bagland”.

”Men der er ingen tvivl om, at det nyvalgte Ældreråd er klar til gen-etablere kontakterne, så snart det er muligt, og heldigvis bliver der fortsat arbejdet med flere nye spændende tiltag på ældreområdet. Senest har Ældrerådet været inviteret til ideudvikling med repræsentanter fra Socialudvalget i forhold til etablering af nye Fællesskabsråd på plejecentrene – noget der vil blive arbejdet videre med i 2022,” lyder det fra Hanne Andersen.

I 2021 har Ældrerådet afholdt 11 møder fordelt på året, og rådet har afgivet høringssvar i 10 sager.

Ældrerådet har haft kontakt til plejeboligområdet. Ældrerådet følger rapporterne fra tilsyn i kommunens plejeboliger. Tilsynene omhandler bl.a. et årligt uanmeldt kommunalt tilsyn, sundhedsfaglige tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, ældretilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed samt intern audits (høringer og systematisk gennemgang) på plejecentrene, udført af plejecenterlederne / centersygeplejerskerne.

Kontaktpersonordning med plejecentrene

I ”Kontaktpersonordningen” er der tilknyttet ét ældrerådsmedlem til det enkelte plejecenter. Ordningen er evalueret i 2017, hvor det blev vedtaget at fastholde de halvårlige møder på plejecentrene samt at udvide ordningen med ét årligt fællesmøde for samtlige plejecenterledere og Ældrerådet.

På grund af Covid-19-smittefare har det desværre ikke været muligt at afholde det årlige fællesmøde i 2021, ligesom mange af de planlagte møder på det enkelte plejecenter er blevet aflyst eller ændret til ”telefonmøder”.

Emnerne, som man har berørt, har primært været, hvordan plejecentrene har håndteret besøgsrestriktionerne pga. Covid-19 smittefare, gennemførelse af vaccinationer, og hvordan personalet har forsøgt at skabe en indholdsrig hverdag for beboerne på trods af Corona-situationen.

Akutfunktion – akutsygepleje

I Frederikshavn Kommune skelnes der ikke mellem akutsygepleje og almindelig hjemmesygepleje, idet alle kommunens sygeplejersker er uddannet som akutsygeplejersker.

Som udgangspunkt finder Ældrerådet dette positivt, men Ældrerådet mener fortsat, at borgere med behov herfor bør kunne tilbydes en egentlig akutplads som alternativ til en sygehusindlæggelse (uden brugerbetaling).

Ældrerådet stiller spørgsmål ved, om der er nok aflastningspladser i Frederikshavn Kommune set i forhold til den øgede opgaveglidning fra sygehus til den primære sundhedstjeneste. Ældrerådet har i 2021 erfaret et øget pres på aflastningspladserne på ”Kastaniegården” i Frederikshavn og en øget kompleksitet i de ”indlagtes” plejebehov.

Ældrerådet finder det vigtigt, at man fortsat har opmærksomheden rettet mod ensomhed blandt ældre, og finder det meget positivt, at man i 2021 har sat tiltag i gang via puljemidler – bl.a. projekt ”Styr Fællesskabet” samt ”Fælles indsats mod ensomhed i Skagen”.

Ældrerådet er et lovbestemt folkevalgt råd, der arbejder for at skabe de bedst mulige vilkår for kommunens ældre. Rådet skal høres i alle sager om ældres vilkår, der behandles i de politiske udvalg og i Byrådet. Ældrerådet kan også selv tage sager op.

Ved valget i november genvalgtes Hanne Andersen, Skagen, til formand og Karl Aage Brasted, Sæby, blev ny næstformand.

Tekst: Per Rye

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Ældrerådets arbejde præget af fare for Coronasmitte' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2023 FrederikshavnsAvis.dk - lokale nyheder fra Frederikshavn

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger