Byrådets beslutninger på seneste møde

Byrådets beslutninger på seneste møde

21. februar 2022 - kl. 12:39 - af

Byrådet i Frederikshavn Kommune har afholdt første ordinære møde.

Blandt de drøftelser, politikerne havde, og de beslutninger, som de traf, kan nævnes et udpluk efterfølgende. Dette gælder ikke mindst kommunens svar ang. Svenske havvindmøller, som vil kunne ses fra Grenen.

Man godkendte igangsætning af for-debat vedr. klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen udføres i overensstemmelse med DK2020-klimaplanen. Indhold i klimatilpasningsplanen omfatter bl.a. sårbarhedskortlægning af oversvømmelser, værdi- og risikokortlægning, kysterosion m.v. For-debatten forventes afviklet fra den 21. februar til den 20. marts 2022.

Byrådet foretog yderligere udpegning af underskriftbemyndigede i kommunen fra chefgruppen pr. 1. marts. Kommunaldirektør Thomas Eriksen, direktør Rikke Albrektsen og direktør Boie Skov Frederiksen har allerede bemyndigelse. Det blev vedtaget, at også den nye direktør Lone Becker Kjærgaard bliver underskriftbemyndiget.

Der blev godkendt vederlag på godt 51.000 kr. til medlemmer af bestyrelsen af Skagens Havn. Kurt Kirkedal Jensen (A) og Thomas Hjort (O) blev erklæret inhabile og forlod mødet under behandlingen, da de er kommunalt udpegede til havnebestyrelsen. Det samme gjaldt for Frederikshavn Havn, hvor John Lamp Henriksen (C) og June Menne (A) blev erklæret inhabile og forlod mødet.

BDO Revision har afgivet en tiltrædelsesberetning til det nye byråd. Beretningens indhold blev godkendt.

Vedtægtsændringer for Destination Nord blev godkendt, dog med en bemærkning om, at bestyrelsesformanden ændres til direktøren.

Møller ud for den svenske vestkyst kan ses fra Grenen

Byrådet godkendte ligeledes en indstilling fra kommunaldirektøren om, at det afsendte kommunale høringssvar vedr. havvindmøller ud for Sveriges vestkyst tages til efterretning. Af svaret fremgår, at Frederikshavn kommune løbende ønsker at blive holdt orienteret om Miljøstyrelsens kommunikation med Naturvårdsverket om sagen. Ligeledes vil Frederikshavn Kommune bede om at få tilsendt styrelsens kommunikation med Naturvårdsverket i forbindelse med Poseidon-projektet, som ligeledes vurderes at have betydning for Frederikshavn Kommune.

I svaret anføres, at projektet planlægges ca. 20 km øst for Skagen og med møllehøjder på op til 320 meter. Det vil betyde, at møllerne formentlig vil være dominerende set fra Skagen og ikke mindst fra Grenen. Det er derfor vigtigt for Frederikshavn Kommune at der laves en visualisering af projektet set fra Grenen i Frederikshavn kommune. På det generelle plan bemærker Frederikshavn kommune ligeledes, at der i prospektet anføres: “En vindkraftpark kan i det åbne landskab indebære forandret landskabsbillede og ændrede oplevelser for beboere og besøgende i kultur- og naturmiljøer med høj visuel værdi. Flymarkeringens lys på vindmøllerne kan være synlige for mange under skumring og mørke, og opleves som forstyrrende!”

Store konsekvenser for Grenen

Det samlede areal, som planlægges udlagt til disse vindmøller (sammen med Poseidonprojektet) vil komme til at dække et areal på ca. 330 km2 i en smal konstruktion og linje med mere end 30 km vest mod Skagen. Den påtænkte placering af vindmøller vil formentlig få store konsekvenser i forhold til Grenens status som national kulturarv og samtidige status som en af Danmarks absolut største internationale turistdestinationer. Skagen og herunder Grenen er både kendt og anerkendt som et internationalt “hot spot” for trækfugle med et højt antal af besøgende ornitologer og andre dyreinteresserede. Kommunen understreger i sin kommentar, at konsekvenserne af projektet derfor også bør belyses i den kommende udredning. Der bør i forbindelse med forundersøgelserne af projektet ske en nøje vurdering af konsekvenserne for det danske fiskerierhverv, idet hele det planlagte område er udlagt i fiskefelter for konsumfiskeri, herunder især fangsten af jomfruhummere og rejer, som udgør en vigtig del af konsumfiskeriet i Frederikshavn kommune.

Tekst: Per Rye

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Byrådets beslutninger på seneste møde' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2023 FrederikshavnsAvis.dk - lokale nyheder fra Frederikshavn

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger