Det må være skolernes tur !

Illustrationsfoto.

Det må være skolernes tur !

27. august 2020 - kl. 10:33 - af

Redaktionen har modtaget dette indlæg fra de fire skolebestyrelser i kommunen:

I Frederikshavn Kommune må det være skolernes tur i de kommende budgetforhandlinger.

Det har glædet os at læse borgmesterens udmelding om, at der i 2021 kommer flere penge til Frederikshavn Kommune, og at disse penge i høj grad skal tiltænkes til børn og unge.

Det glæder os, for folkeskolen i Frederikshavn Kommune har det dårligt. Den lider efter mange år med massiv underfinansiering. Sygdommen er altså kendt, og symptomerne bliver i disse og kommende år mere og mere tydelige. Således oplever vi i vores kommune desværre vækst i børn og forældre, der vælger fri- og privatskoletilbud, og det på trods af, at kommunens samlede børnetal i den skolesøgende alder er faldende.

I februar blev det aftalt, at Børne og Ungeudvalget (BUU) skulle invitere skolebestyrelserne til to møder, hvor vi skulle drøfte visioner og dermed kvalitet for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune. COVID-19 kom desværre i vejen for møder, som nu først kan blive afholdt i oktober – efter budget 2021 er forhandlet. Det er derfor vigtigt for os, at politikerne og borgerne i kommunen forstår de udfordringer, som vores alles folkeskole lider under.

Udfordringerne i kommunens fire skoledistrikter er meget forskellige. Nogle skoler er meget slidte og utidssvarende. Andre skoler kæmper med at drive små klasser og små undervisningssteder, for de midler der er til rådighed. Nogle skoler har store udfordringer med markant ringere socioøkonomiske vilkår blandt større grupper af elever, hvor den negative sociale arv ikke brydes. Fælles for dem alle er, at den økonomi, som vores byråd prioriterer at drive skolerne for, ikke kan helbrede vores skrantende folkeskole.

Konsekvenserne er mange, nogle nævnes her:

  • Store udfordringer i forhold til forebyggelse og dermed inklusion, da de få ekstra ressourcer der engang var til dette, for længst er sparret væk
  • Dårligt inde- og undervisningsklima
  • Mange klasseomlægninger grundet kontinuerligt behov for klasseoptimeringer for at få budgetterne til at hænge sammen
  • Dårligere mulighed for at folkeskolen kan medvirke til at bryde den sociale arv
  • Kommunens skoleressourcer flyttes til fri- og privatskoletilbuddene, i takt med at børn og forældre fravælger folkeskolen

 

De senere år har problemerne i vores folkeskole været tydelige, området er et par gange blevet tildelt lokale og nationale øremærkede éngangsressourcer. Det som skoleområdet har brug for, er et generelt og varigt løft af den økonomiske ramme, som vil sikre, at kommunens folkeskoletilbud bliver et tilbud med kvalitet og udviklingsmuligheder, fremfor det nuværende der efterhånden er mere afvikling.

Vi har ambitioner for vores folkeskole. Vi tror at vores folkeskole kan gøres til et attraktivt skoletilbud for kommunens børn og forældre, men det kræver mere opmærksomhed og flere ressourcer. Og det kræver allerførst, at vores lokale politikere deler vores ambitioner og visioner.

Vi kan fra skolebestyrelsernes side allerede nu sige, at en uændret eller faldende økonomi i de kommende budgetår, ikke vil være tilstrækkeligt til at vende den negative trend i folkeskolen. Skal vi gøre det, kræver det simpelthen at vi alle vil vores folkeskole, og at vi alle vil investere i dens fremtid. Vi venter derfor spændt på, at det i kommende budgetforhandling absolut må være skolernes tur.

Der er i danske kommuner god tradition for, at brugerbestyrelser – som en skolebestyrelse er – høres i budgetprocessen – ligesom MED-niveauet gør på medarbejdersiden, Det er interessant, at vi i skolebestyrelserne i denne byrådsperiode ikke har været indbudt til at indgive høring til nogle budgetforslag, men alene er inviteret til det årlige orienteringsmøde om det færdigforhandlede budget. Vi kan kun håbe, at det samme ikke er gældende for MED-systemet, da det i så fald alene er politikerne, som både udpeger og kvalificerer de forslag budgetterne træffes på baggrund af.

Vi ser frem til at opnå viden om – og måske endda inddragelse i – kommunens budget for 2021.

 

Mette BB Kyhe – Skoledistrikt Nord

Maria Gade – Skoledistrikt Vest

Jan Sørensen – skoledistrikt Øst

Louise Jæger – Skoledistrikt Syd

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Det må være skolernes tur !' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2023 FrederikshavnsAvis.dk - lokale nyheder fra Frederikshavn

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger