Udviklingsstrategi med muligheder for vækst og mennesker

Udviklingsstrategi med muligheder for vækst og mennesker

31. oktober 2020 - kl. 6:12 - af

”I vores kommune kan vi selv. Og vi skal selv. For vi ved, at intet kommer af sig selv. Vi sejler på bølgen, mens den tager form. Udviklingsstrategien sætter retningen for, hvordan vi skaber muligheder for vækst – muligheder for mennesker.”

Sådan indledes kompendiet for Frederikshavn Kommunes udviklingsstrategier, der er sat på dagsordenen på Plan- og Miljøudvalgets møde den 3. november.

Borgmester Birgit S. Hansen (A) er fyldt med optimisme. Det lyder det bl.a. sådan: ”Det ligger ikke til den nordjyske natur at tro, at vi er noget. Men i Frederikshavn Kommune ved vi, at vi har noget. Og at vi kan noget. Vi har noget, som tiltrækker mennesker fra hele verden. Vi kan noget, som verden efterspørger. Det er det, vi lever af, og det er det, vi skal bygge vores fremtid på. Det er det, der skaber muligheder for vækst og muligheder for mennesker.”

Bane vej for en bæredygtig fremtid

”Verden flytter sig, og vi flytter os. Den bevægelse skal vores udviklingsstrategi afspejle. Vi har for længst sat handling bag vores ambition om omstilling til 100 % vedvarende energi. Vi skal sammen med resten af verdens byer bane vejen for en mere bæredygtig fremtid – økonomisk, socialt og miljømæssigt. FN´s Verdensmål giver os muligheder for at skabe vækst, nye arbejdspladser og øget bosætning,” udtaler Birgit S. Hansen.

Netop FN’s verdensmål vil i den kommende tid blive eksponeret for hvert af de politiske udvalg og indgå i de pågældende udvalgs områder.

Borgmesteren peger på, at erhvervslivet kører for fuld kraft, og der er brug for flere hænder. ”Vi lykkes allerede med at tiltrække kvalificeret højtuddannet arbejdskraft, og den indsats skal vi forsætte med. Vi lykkes også med at få flere unge ind på erhvervsuddannelserne.”

Men flere skal med. De borgere, der ikke kan arbejde 100 %, har også en værdi i virksomhederne. Og de vokser, når de oplever, at de bidrager og er en del af fællesskabet.

En kommune med mange kræfter

”Vi er én kommune med mange kræfter. Denne udviklingsstrategi kan vi ikke realisere, uden at vi står sammen om den. Det kræver handling fra mange aktører: kommune, virksomheder, fagbevægelse, uddannelsesinstitutioner, foreninger og borgere – ja, os alle sammen!” påpeger Birgit S. Hansen, som samtidig inviterer alle, der kan og vil bidrage, til at realisere de muligheder, vi har.

”Vi står sammen om at skabe muligheder for vækst – muligheder for mennesker,” lyder den klare opfordring fra borgmesteren.

Bevæger sig fremad på mange fronter

Kommunen bevæger sig på mange fronter fremad, og det skal den fortsætte med. Vi er i en position, hvor effekten af investeringer i havnene og en øget tilflytning giver unikke muligheder for at styrke den positive udvikling.

Vi er dog samtidigt udfordret af ubalancen i befolkningssammensætningen med færre børn og unge samt flere ældre, ligesom en nedgang i antallet af job er en udfordring. Og vi er udfordret på at kunne uddanne og tiltrække tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft.

De positive forventninger skinner igennem: Udviklingsstrategien sætter retning for vores kommune – vores fællesskab og det enkelte menneske. Velfærd, et stærkt lokalsamfund og et stærkt erhverv er hinandens forudsætninger. Velfærd betyder, at alle har en rolle i dette samspil. Et stærkt lokalsamfund tager hånd om sine børn og sikrer gode og trygge rammer omkring sine ældre. Personer med handicap gives muligheder for livsudfoldelse i lighed med alle voksne. Det er opgaver, som fællesskabet skal hjælpe med at løse.

Børnene er vores fremtid, understreges det. Derfor skal kommunen investere i, at de kan vokse op i trygge rammer med trygge og nærværende voksne, der passer på dem og giver dem muligheder for at udvikle sig. De skal sikres gode dagtilbud, skoler og øvrige tilbud for børn og unge. Det er fundamentalt, at børn, unge og familier skal trives for at have lyst til at investere sig selv i udviklingen af vores lokalsamfund. Vi prioriterer børn og unge, lyder en klar udviklingsstrategi.

Øget fokus på bæredygtighed

Det øgede fokus på bæredygtighed, der ligger i FN’s Verdensmål, åbner muligheder for vores lokale virksomheder. Man vil skabe optimale rammer, for at virksomhederne kan træde ind i den nye dagsorden ved at styrke deres mulighed for vækst og adgang til kvalificeret arbejdskraft. Samtidig er der brug for, at virksomhederne skaber nye jobs, ”så vi sammen kan få alle med”. Alle har noget at bidrage med, og det potentiale skal nyttiggøres.

”Vi skal have modet til at investere i vores fremtid for at tiltrække investeringer, der bidrager til en bæredygtig udvikling af vores lokalsamfund. Og vi skal skabe positiv synlighed om muligheder for investorer, virksomheder, uddannelsessøgende og kompetente mennesker, som har lyst til at investere sig selv i udvikling af lokalsamfundet,” understreges det i udviklingsstrategierne.

Kommunens 4 vækstspor

Frederikshavn Kommune har 4 prioriterede vækstspor, der hver især rummer potentialer for vækst og jobskabelse – en del af ”Produktionsdanmark”.

”Vi står på skulderen af en stærk tradition for håndværk, industriel fremstilling og serviceindustri i Frederikshavn kommune,” lyder det.

  • Det maritime, der med stærke erhvervshavne som omdrejningspunkt består af over 150 maritime virksomheder
  • Fødevarer, hvor fiskeriet, landbruget og de store industrivirksomheder, der knytter sig hertil, udgør ryggraden
  • Det grønne – energi og recycling, hvor omstillingen på energiområdet i mange år har været afsættet for vækst. Fremover udvides fokus i vækstsporet med det store potentiale, der er indenfor recycling
  • Turisme og oplevelser har en solid forankring med de mange gæster, vi hvert år tiltrækker og servicerer

 

Link til hele kompendiet: (Læs fra side 28 og frem)

https://frederikshavn.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhPdfSurface/GetAgendaPdf?commId=Plan-%20og%20Milj%C3%B8udvalget&date=03-11-2020%2015.00%20-%2019.00&fileName=Dagsorden%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf

 

Tekst: Per Rye

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Udviklingsstrategi med muligheder for vækst og mennesker' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2023 FrederikshavnsAvis.dk - lokale nyheder fra Frederikshavn

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger