Temaplan for udpegning af byudviklingsområder

Temaplan for udpegning af byudviklingsområder

1. maj 2021 - kl. 6:46 - af

Byrådet i Frederikshavn Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2015, som udlægger nye bolig- og erhvervsområder. Beslutningen er truffet, fordi det er væsentligt for udviklingen i kommunen, at virksomheder kan tilbydes en attraktiv beliggenhed og borgere en velbeliggende boliggrund.

Det vedtagne kommuneplantill√¶g omfatter rammer for 28 nye bolig- og erhvervsomr√•der. Af Frederikshavn Kommunes udviklingsstrategi fremg√•r, at kommunens 3 st√łrste byer skal v√¶re v√¶kstlokomotiver for udviklingen i hele kommunen. Omr√•derne er derfor prim√¶rt udlagt i Skagen, Frederikshavn og S√¶by og i begr√¶nset omfang i enkelte mindre byer. Planen omfatter derudover udtagning af 9 uudnyttede omr√•der af Kommuneplan 2015.

Endvidere er der et s√¶rligt behov for at udl√¶gge st√łrre erhvervs- og boligomr√•der i Strandby, og Strandby indg√•r derfor p√• lige fod med de 3 st√łrste byer i vurderingen af det fremtidige behov og opg√łrelse af restrummelighed.

De mindre lokalsamfund rummer ogs√• et potentiale, som det er vigtigt at underst√łtte. I de fleste af disse byer er der dog tilstr√¶kkeligt med udlagte bolig- og erhvervsarealer til at im√łdekomme de kommende √•rs forventede behov. Der er derfor kun i begr√¶nset omfang foretaget nye udl√¶g i de mindre byer (√Ölb√¶k, Elling, Voers√•, Lyngs√• og Dybvad) p√• baggrund af aktuelle, konkrete henvendelser.

Kommuneplanen skal indeholde rammer for, hvad der kan bestemmes i lokalplaner for de enkelte dele af kommunen, idet der ikke kan lokalplanlægges for emner eller områder, der ikke er opstillet kommuneplanrammer for.

Planen er i √łjeblikket fremlagt p√• kommunens hjemmeside med en indsigelsesfrist for kommentarer frem til den 25. maj.

Bolig- og erhvervsområder

Der har været afholdt en foroffentlighedsfase om de fremtidige bolig- og erhvervsområder i begyndelsen af 2019.

I et debatmateriale blev det skitseret, hvor nye bolig- og erhvervsområder evt. kunne udlægges.

I forbindelse med foroffentlighedsfasen modtog kommunen 36 h√łringssvar. Bem√¶rkningerne vedr√łrte hovedsagelig synspunkter til beliggenheden eller st√łrrelsen af de foresl√•ede nye bolig- og erhvervsomr√•der.

Hovedprincipper for udpegning af byudviklingsområder

Udpegning af nye bolig- og erhvervsområder er sket ud fra en række grundlæggende principper:

  • at der skabes en mangfoldighed i udbuddet af s√•vel bolig- som erhvervsomr√•der
  • at omr√•der skal udl√¶gges ‚ÄĚindefra og ud‚ÄĚ, hvilket vil sige, at udl√¶g af nye arealer til byv√¶kst som udgangspunkt skal ske i direkte tilknytning til eksisterende byomr√•der
  • at omr√•der, som udl√¶gges i kystn√¶rhedszonen, normalt skal ske bagved eksisterende bebyggelse i forhold til kysten, eller som huludfyldnin
  • at der tages hensyn til √łvrige arealinteresser som f.eks. grundvands- og naturomr√•der
  • at omr√•der udl√¶gges, s√• de skaber god sammenh√¶ng med den eksisterende struktur i byen, herunder f.eks. at bolig- og erhvervsomr√•der adskilles, s√• milj√łkonflikter undg√•s
  • at den overordnede infrastruktur udnyttes bedst muligt.

Udl√¶ggene til boligform√•l har taget udgangspunkt i konkrete √łnsker fra private lodsejere og projektudviklere eller kommunale √łnsker. Udl√¶g af boligomr√•der har desuden v√¶ret dr√łftet med ejendomsm√¶glere og ‚Äďudviklere. Udl√¶g af erhvervsomr√•der er foreg√•et p√• baggrund af kommunale √łnsker i dialog med kommunens erhvervsforeninger og Erhvervshus Nord samt lokale lodsejere.

Beskrivelse af rammer

Kommuneplanen skal indeholde rammer for, hvad der kan bestemmes i lokalplaner for de enkelte dele af kommunen, idet der ikke kan lokalplanlægges for emner eller områder, som der ikke er opstillet kommuneplanrammer for.

Når der udlægges nye områder, bliver der behov for at udtage nogle af kommuneplanens eksisterende områder. Dette kaldes omfordeling.

Nogle af områderne

I Skagen gælder det 2 områder: et område beskyttet natur omkring Sovkrogvej syd for Gl.Landevej og et erhvervsområde ved Strandklit nord for Minkvej.

√Ölb√¶k vest, hvor der er er tale om et gr√łnt areal syd og vest for H√łvej. Arealet er registreret med beskyttet natur og vil derfor ikke kunne anvendes til boligbyggeri.

Et boligomr√•de vest for Knivholt (mellem Hj√łrringvej og Mariendalsvej i den vestlige del af Frederikshavn). Dette ca. 97,8 ha store omr√•de forventes ikke at blive udbygget inden for den 12-√•rige planperiode.

G√¶rum, hvor der ikke har v√¶ret foresp√łrgsel p√• et privatejet boligomr√•de ved Rysholtvej i mange √•r.

Et perspektivomr√•de i den nordvestlige del af Jerup er rammelagt til boligform√•l. Perspektivomr√•der er omr√•der, der forventes anvendt p√• langt sigt (om minimum 12 √•r). Store dele af det ca. 12,2 hektar store omr√•de er registreret med beskyttet natur. Hele omr√•det er udpeget som et s√¶rligt v√¶rdifuldt landskab, geologisk beskyttelsesomr√•de samt “rimmer og dobber”. Det vil derfor ikke kunne udbygges til boligform√•l.

Et perspektivområde i den sydvestlige del af Elling er rammeplanlagt til boligformål.

Et ca. 23,9 hektar stort omr√•de (boligomr√•det Solsb√¶k Strand) ved S√łlystvej i den sydlige del af S√¶by forventes ikke at blive udbygget inden for den 12-√•rige planperiode.

Et 1,9 hektar boligomr√•de ved Tryvej i Thorsh√łj har der ingen eftersp√łrgsel v√¶ret p√• i mange √•r, s√• omr√•det udtages af planen. Omr√•det er kommunalt ejet. Det forventes at kunne s√¶lges til landbrugsform√•l.

Link til at finde hele temaplanen og redeg√łrelse for bl.a. arealbehov:

https://dokument.plandata.dk/12_9710254_1619528188457.pdf

 

 

Tekst: Per Rye

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Temaplan for udpegning af byudviklingsområder' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2023 FrederikshavnsAvis.dk - lokale nyheder fra Frederikshavn

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger