Fælles indsats får flere i gang med social- og sundhedsuddannelser

Fælles indsats får flere i gang med social- og sundhedsuddannelser

9. juli 2021 - kl. 10:24 - af

I Frederikshavn Kommune har man succes med en samarbejdsmodel, der lykkes med at rekruttere og uddanne social- og sundhedshjælpere og -assistenter til ældreområdet. På to år er der indgået 135 voksenlærlingeaftaler

Frederikshavn Kommune er som mange andre kommuner udfordret af, at mange SOSU’er går på pension, og antallet af ældre borgere stiger. Rekruttering til ældreområdet står derfor bøjet i neon i Frederikshavn Kommune, hvor man i 2018 nedsatte en tværfaglig styregruppe med repræsentanter fra Center for Sundhed og Pleje, FOA, SOSU Nord og Jobcenter Frederikshavn. Styregruppen udveksler viden, udvikler idéer og iværksætter initiativer, der giver gode resultater. På to år er der bl.a. indgået 135 nye voksenlærlingeaftaler, og der er flere på vej. Det sidste nye er, at man kan komme i mesterlære, fortæller Heidi Juel, afdelingsleder i Jobcenter Frederikshavn:

– I styregruppen finder vi løsningerne med afsæt i den aktuelle situation, vi står i, og så sætter vi en indsats i gang. Vi gør ikke bare, som vi plejer, men inspirerer hinanden til at prøve andre ting af. Vi har fokus på, at der er forskellige veje ind i ældreplejen. Fælles for dem alle er, at vi tager udgangspunkt i den enkelte borger, der gerne vil prøve kræfter med faget, fortæller Heidi Juel.

Et jobrotationsprojekt er et af de tiltag, som det tværfaglige samarbejde har søsat med stor succes. Mona Olesen, der har arbejdet som social- og sundhedshjælper på Østervrå Plejecenter i fem år, var på kursus lige før corona-pandemien ramte:
– For mig gav det et fagligt og personligt løft at komme tilbage på skolebænken. Jeg fik tilført ny viden og nye redskaber bl.a. til at skabe relationer til borgere med Alzheimers og Parkinson. Den tværfaglige sparring med de andre på kurset gav nye indfaldsvinkler og inspiration. Her på arbejdspladsen har vi fortsat en god faglig sparring med kollegerne, fortæller Mona Olesen.

Cirka 120 SOSU’er i kommunens plejecentre har fået et kompetenceløft, og 35 ud af 38 vikarer, der blev ansat i jobrotation på kommunens plejecentre, er enten begyndt på uddannelse eller job inden for ældreområdet.

Vikariat førte til uddannelse og fast job
Tanja Frederiksen blev ansat som jobrotationsvikar på Østervrå Ældrecenter i september 2019 og fik tilbudt en studieplads på SOSU Nord i juli 2020. Hun kunne springe over grundforløbet, som hun havde taget tidligere, og kan allerede før, hun har afsluttet uddannelsen, se frem til fast job på 32 timer:
– Efter flere år som ufaglært inden for rengøring og fiskeindustrien fik jeg lyst til at søge tilbage til ældreplejen og gøre min SOSU- uddannelse færdig. Jeg vil gerne gøre en forskel for de ældre, og Østervrå Ældrecenter er der perfekte sted for mig. Jeg arbejder med det fag, jeg brænder for. Jeg er en del af et stærkt fagligt fællesskab. Det gør mig tryg at vide, jeg har job efter uddannelsen, siger Tanja Frederiksen, SOSU-voksenlærling.

Merit forkorter din uddannelse
I Frederikshavn Kommune er der mange, der har merit, som Tanja Frederiksen. De arbejder måske som ufaglærte på ældreområdet. De kan være startet på SOSU-uddannelsen og hoppet fra.

– Vi har øje på dem, der kan gennemføre SOSU-uddannelsen på kortere tid. Vi hjælper med at afklare, hvilke muligheder der er i din situation. Hvad kræver en merituddannelse? Hvis du mangler noget erfaring fra hjemmeplejen eller plejecenter, kan vi være behjælpelige med at få erfaringen sat i værk, siger Helle Christensen, Plejecenterleder i Center for Sundhed og Pleje.

Den første elev har netop bestået første del af NY mesterlæreforløbet, som Frederikshavn Kommune i samarbejde med SOSU-Nord åbnede mulighed for i 2020. Her er grundforløbet erstattet af praktisk oplæring ude på praktikstedet i op til et år. Efter praktisk oplæring starter man på hovedforløbet, som veksler mellem skoleophold og praktik som på den almindelige erhvervsuddannelse, EUD.

Stor søgning til SOSU Nord i Frederikshavn
Erfaringen i Frederikshavn Kommune er, at interessen stiger, når man præsenteres for muligheden for at gennemføre SOSU-uddannelsen på kortere tid. Det har medført øget søgning til Grundforløb 2, og det har resulteret i, at SOSU Nord har oprettet en lokalafdeling på Frederikshavn Handelsskole. Den lokale placering har styrket relationen mellem SOSU Nord og Frederikshavn Kommune:

– Hos SOSU Nord mærker vi, at der er en fælles politisk retning i Frederikshavn Kommune. Man har fokus på at finde beskæftigelse og muligheder for opkvalificering af sine egne borgere. Ved at være tilstede lokalt og indgå i det tværfaglige netværk skaber vi sammen de bedste løsninger – som f.eks. efterårets nye tiltag, vi kalder ’SOSU-klar” – et afklaringsforløb for alle over 18 år med en form for erhvervserfaring, fortæller Maybritt Skak Pedersen, uddannelsesleder, SOSU Nord.

Samarbejde er vejen til målet
Den tværfaglige samarbejdsmodel har medført, at de fire partnere har fået en tættere sparring og nemmere adgang til at trække på hinandens viden og erfaring. Samarbejdet på tværs af fagligheder og organisationer giver muligheder for at kombinere kompetencerne og skabe nye løsninger, der styrker rekrutteringen til ældreområdet til gavn for både borgere og medarbejdere.

– Vi har et massivt behov for at rekruttere og uddanne SOSU-medarbejdere til vores ældreområde. Derfor har vi politisk prioriteret at iværksætte tiltag, der kan skabe resultater. Med den tværfaglige samarbejdsmodel er der gode chancer for, at vi kommer i mål, udtaler Ole Rørbæk, formand for Socialudvalget i Frederikshavn Kommune

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Fælles indsats får flere i gang med social- og sundhedsuddannelser' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2023 FrederikshavnsAvis.dk - lokale nyheder fra Frederikshavn

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger