På vej mod minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver

På vej mod minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver

17. august 2021 - kl. 6:40 - af

Børne- og Ungdomsudvalget skal på udvalgets næste møde i dag den 17. august drøfte et punkt på dagsordenen om kommende minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver. Frederikshavn Kommune fik i 2020 4,192 mio. kr. til at begynde en indfasning af minimumsnormeringer.

Folketingets finanslovsvedtagelse 2021 og regeringens aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om minimumsnormeringer har betydet, at indførelsen af minimumsnormeringer i Danmark er blevet yderligere fremskyndet et år, så lovkravet nu bliver gældende allerede fra januar 2024.

I 2021 har Frederikshavn Kommune fra staten modtaget i alt 6,341 mio. kr. til formålet. Dertil kommer fra 2021 og fremefter en øget indtægt til formålet fra forældrebetalingen, hvis ellers satsen for forældrebetaling fortsætter uændret med 25 % – lovens maksimum.

I Frederikshavn Kommune er det besluttet at lægge yderligere 7 mio. kr. ind i budget 2021 til øget normering i dagtilbud. Til 2022 forventer kommunen at modtage 7,4 mio. kr. til formålet fra den statslige pulje.

Flere pædagogiske medarbejdere

Puljemidlerne til minimumsnormeringer har allerede betydet flere pædagogiske medarbejdere. Vuggestuer og børnehaver i Frederikshavn Kommune har i løbet af årene 2020 og 2021 med de statslige penge kunnet opnormere med i alt 15,5 fuldtidsstillinger fordelt med forskellige timetal i de forskellige afdelinger.

Stort set alle pengene er blevet brugt til opnormering (flere stillinger) i vuggestuer og børnehaver. Dog er et beløb på 10.000 kr. pr. år blevet reserveret til den påkrævede ekstra revision af regnskabet, ligesom en mindre andel af beløbet i 2021 har skullet indgå i ændret beregning af tilskud til privatinstitution.

Der er i aftalekredsen enighed om, at der skal vedtages en lov i folketingsåret 2020/2021, som indfører lovbundne minimumsnormeringer fra 1. januar 2024. Lovkravet vil efter aftalen blive, at der skal være en medarbejder (pædagogisk personale) pr. 3 børn i vuggestuer og en medarbejder (pædagogisk personale) pr. 6 børn i børnehaver. Opgørelsesmetoden for, hvordan dette måles, skal følge den aktuelle normeringsstatistik, der opgøres af Danmarks Statistik.

Aftalen og den kommende lov om minimumsnormeringer vil helt sikkert betyde, at der bliver flere pædagogiske medarbejdere i institutionerne til arbejdet med børnene i Frederikshavn Kommune i 2022 og frem mod 2024.

Præcist, hvordan hverdagen vil komme til at se ud fra 2024, vil afhænge af de konkrete lovforslags udformning. Opgørelsesmetoden gør, at minimumsnormeringen efter aftalen vil blive opnået, selvom det ikke i praksis betyder en bemanding i hverdagen, der svarer til 3 eller 6 børn pr. medarbejder.

Normeringsstatistikken tæller børnene pr. fuldtidsstilling på kommuneniveau, og den ugentlige åbningstid i Frederikshavn Kommune på 48 timer/uge indgår ikke i opgørelsen.

Andre forventede følger af aftalen om minimumsnormeringer:

  • Fremtidige muligheder for gennem udvidelse af dagtilbudsportal at kunne vise både medarbejderdækning og kvalitet i dagtilbud på afdelingsniveau
  • Overgang til børnehave vil formodentlig skulle ske ved 3 år fra 2024, hvor det i Frederikshavn Kommune i dag sker ved 2 år og 11 måneder
  • Stigning i forældrebetalingen til pladser i vuggestuer og børnehaver, hvis princippet om 25 % forældrebetaling til dagtilbuddene fastholdes (dagtilbudslovens maksimum)
  • Gradvis større forskel mellem dagpleje og vuggestue i forældrebetalingstakst/kommunalt udgiftsniveau, da aftalen om minimumsnormeringer ikke gælder for dagpleje (ved fortsat 25 % forældrebetaling)
  • Udgifter til fripladser må formodes at stige forholdsvist med udviklingen i forældrebetalingstaksten
  • Tilskuddene til privatinstitutioner vil som en konsekvens af gældende lovgivning skulle stige, når der indføres minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver
  • Tilskudsberegningen til private pasningsordninger kan blive ændret. Det afhænger af hvordan aftalens tekst om en nedjustering af den lovfastsatte procentsats for tilskudsberegningen til private pasningsordninger vil blive udmøntet i lovforslag
  • Udgifterne til løn til personale i vuggestuer og børnehaver vil stige, når der i fremtiden vil skulle være en højere andel uddannet pædagogisk personale i dagtilbuddene og/eller hvis afdelingslederne ikke skal tælle fuldt med i statistikken
  • Øget og intensiveret opgave i forhold til styrkelse af de pædagogiske tilsyn og tilsynet med de fysiske rammer for børnenes hverdag
  • Øget fokus på de økonomiske forhold i kommunens tilsyn med privatinstitutioner.

 

Tekst: Per Rye

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'På vej mod minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2023 FrederikshavnsAvis.dk - lokale nyheder fra Frederikshavn

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger