Nyt regulativ med 10 fraktioner for husholdningsaffald sendt i h√łring

Nyt regulativ med 10 fraktioner for husholdningsaffald sendt i h√łring

18. august 2021 - kl. 11:56 - af

Frederikshavn Kommune har frem til den 15. september sendt et nyt regulativ for husholdningsaffald i h√łring.

Det h√¶nger sammen med nye krav om indsamling af 10 fraktioner ved husholdninger, hvilket bl.a. omfatter hel√•rst√łmning ved alle sommerhuse, den private anvisningsordning for dagrenovation (S√¶by-ordningen) oph√¶ves, den private indsamling af papir i S√¶by (spejder-ordningen) oph√¶ves og afhentningstidspunkt for de 10 fraktioner bliver mellem kl. 4 om morgen og kl. 20 om aftenen.

Form√•let med regulativet er at fasts√¶tte regler for h√•ndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Frederikshavn Kommune med henblik p√• at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for milj√ł og mennesker og begr√¶nse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Form√•let er endvidere efter milj√łbeskyttelsesloven at fasts√¶tte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettel√¶ggelse m.v. med henblik p√• at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -h√•ndteringen.

Ordningen kommer til at gælde for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. og for alle etageejendomme m.m. i kommunen. Ordningen gælder endvidere for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

Ejere af ubebyggede grunde samt kondemneringsegnede boliger er fritaget for den kommunale indsamlingsordning, såfremt der ikke fremkommer madaffald på ejendommene. Det er Frederikshavn Kommune, der endelig bestemmer, hvornår en bolig er kondemneringsegnet.

Det p√•hviler borgeren og grundejeren at anskaffe, modtage og benytte de beholdere til madaffald, som man f√•r anvist af kommunen. Beholdere leveres af, tilh√łrer og vedligeholdes af Frederikshavn Affald A/S.

Må ikke forurene

Opbevaringen af affald må ikke give anledning til eller risiko for forurening eller uhygiejniske forhold. Ej heller må opbevaring af affald være til væsentlig gene for andre eller tiltrække skadedyr. Såfremt dette sker, kan Frederikshavn Kommune iværksætte afhentningen, og udgifterne hertil opkræves hos grundejeren.

Beholderne skal placeres, s√• afhentning af affaldet kan foretages efter Arbejdstilsynets g√¶ldende regler. Hvis beholderne er placeret, s√• Arbejdstilsynets regler ikke kan overholdes ved afhentning, skal borger og grundejer s√łrge for, at adgangsforholdene bringes i orden.

Opsamlingsmateriellet skal st√• i gadeniveau ‚Äď s√• t√¶t p√• skel/fortov/vej som muligt og max. 25 m fra skel, hvor renovationsbilen kan holde. Beholdere skal placeres p√• fast underlag, som f.eks. fliser. Adgangsvejen skal v√¶re 1 m bred, og der skal v√¶re 2 m i frih√łjde. Adgangsvejen skal have k√łrefast underlag. Den skal tillige v√¶re renholdt og ryddet for sne og holdes fri for l√łsg√•ende hunde og diverse genstande. Standplads og adgangsvej skal have tilstr√¶kkelig belysning.

P√• steder, hvor der er d√•rlige tilk√łrselsforhold, og hvor brugerne ikke √łnsker renovationsvognens k√łrsel p√• en privat f√¶llesvej, kan der som et alternativ til afhentning p√• den enkelte ejendom opstilles f√¶lles container p√• et n√¶rmere aftalt sted. Borgeren/grundejeren skal selv transportere sit affald til den f√¶lles container. Der gives i den anledning ikke nedslag i renovationsafgiften.

I sommerhusomr√•der skal t√łmningsbeholderne placeres p√• fast underlag i skel med kortest mulig afstand og max 5 m mellem afhentningssted og renovationsbil.

V√•dt og uhygiejnisk madaffald skal v√¶re forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen. Indeholder en beholder andre affaldstyper end madaffald, som f.eks. restaffald eller farligt affald, vil beholderen ikke blive t√łmt f√łr forholdene er bragt i orden.

Det p√•hviler borgeren/grundejeren at reng√łre beholdere. Er beholdere ikke rene, har Frederikshavn Affald A/S ret til at lade beholdere reng√łre eller udskifte for borgeren/grundejeren regning.

T√łmningen af beholdere foretages minimum hver 14. dag, dog undtaget nedgravede beholdere, hvor indsamling sker minimum hver 4. uge.

Ordning for papiraffald og pap

Papiraffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne til affaldsbekendtg√łrelsen.

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere og for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen. Ordningen gælder for alle etageejendomme samt gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

Ordningen er en indsamlingsordning. Indsamling af papiraffald skal ske i beholdere, hvor grundejere og affaldsproducenter har pligt til at kildesortere deres papiraffald. Borgere kan tillige selv aflevere papiraffald i containere på genbrugspladserne.

Beholdere leveres af, tilh√łrer og vedligeholdes af Frederikshavn Affald A/S. Beholderne skal placeres, s√• afhentning af affaldet kan foretages efter Arbejdstilsynets g√¶ldende regler. De skal placeres t√¶t p√• skel/fortov/vej og max. 25 m fra skel, hvor renovationsbilen kan holde. Beholdere skal placeres p√• fast underlag, som f.eks. fliser. Adgangsvejen skal v√¶re 1 meter bred. Papir skal v√¶re rent og t√łrt og m√• ikke indeholde forurenet papir eller plastbelagt papir.

Pap skal v√¶re rent og t√łrt og m√• ikke indeholde forurenet pap. Ordningen er en indsamlingsordning. Ordningen for indsamling af papaffald skal ske i beholdere, hvor grundejere og affaldsproducenter har pligt til at kildesortere deres papaffald. Borgere kan tillige selv aflevere papaffald i containere p√• genbrugspladserne.

Pap skal v√¶re rent og t√łrt og m√• ikke indeholde forurenet pap. Ordningen er en indsamlingsordning. Ordningen for indsamling af papaffald skal ske i beholdere, hvor grundejere og affaldsproducenter har pligt til at kildesortere deres papaffald. Borgere kan tillige selv aflevere papaffald i containere p√• genbrugspladserne.

Link, hvor man kan læse hele regulativet herunder også om bortskaffelse af glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner samt farligt affald m.v.:

https://frederikshavn.dk/media/aamfn2zl/udkast-til-regulativ-for-husholdningsaffald.pdf

Tekst: Per Rye

 

 

 

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Nyt regulativ med 10 fraktioner for husholdningsaffald sendt i h√łring' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2023 FrederikshavnsAvis.dk - lokale nyheder fra Frederikshavn

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger