Hvordan vil varmecheck og varmeværkers drift spille sammen?

Foto: Palle Skov.

Hvordan vil varmecheck og varmeværkers drift spille sammen?

21. februar 2022 - kl. 14:48 - af

En skattefri varmecheck er if√łlge Faglige Seniorer p√• vej til mange pensionister i omkring 320.000 husstande rundt om i hele Danmark.

Et nyt politisk forlig betyder en skattefri varmcheck p√• ca. 3.750 kroner til dem, der rammes h√•rdest af de h√łjere varmeregninger. Varmechecken m√•lrettes husstande med en √•rlig husstandsindkomst p√• under 550.000 kroner og en varmekilde, der er ramt af h√łje prisstigninger.

Varmechecken, hvis forlig er indg√•et p√• Christiansborg den 12. februar, vil blive udbetalt automatisk, uden at der skal s√łges om den. Modtagerne identificeres ud fra registeroplysninger.

Det vides if√łlge Faglige Seniorer endnu ikke, hvorn√•r varmechecken vil blive udbetalt, men partierne er enige om, at varmechecken skal udbetales hurtigst muligt og implementeret ved hastelovforslag.

Partierne bag forliget er Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Gr√łnne, Alternativet og Kristendemokraterne. Der er afsat 1 milliard til varmechecken.

Udover den skattefri varmecheck har pensionister ogs√• muligt at s√łge om varmetill√¶g og et personligt till√¶g til d√¶kning af √łgede varmeudgifter.

Varmechecken bliver målrettet husholdninger med disse varmekilder, der er særligt udsat for prisstigninger:

  • Individuelle gasfyr
  • Fjernvarmeomr√•der med gasandel p√• mere end 65 % eller omr√•der baseret p√• kombinationer af el og gas med tilsvarende gennemsnitlige prisstigninger
  • Husstande med elvarme som prim√¶r varmekilde (el-paneler og varmepumper), der oplever en tilsvarende prisstigning.

Varmeforsyningen rundt om i kommunen

Med henblik p√• at f√• et overblik over varmepriser og ‚ÄĚvarmecheck‚ÄĚ fra staten til visse grupper af tr√¶ngte borgere har avisen kontaktet flere af kommunens st√łrste varmeforsyninger og varmev√¶rker. Hvordan tackles udviklingen ‚Äď ikke mindst i henseende til el og naturgas?

Sæby Varmeværk

Driftsleder Karsten Thiessen, Sæby Varmeværk, nærer en vis formodning om, at hans svar er nogenlunde dækkende for de fleste varmeforsyninger.

Han siger bl.a.: ‚ÄĚMed hensyn til varmepris og brug af naturgas, s√• har vi altid fors√łgt at bruge det produktionsudstyr, der giver den bedste pris til vores forbrugere, og det er noget, vi regner p√• helt ned p√• timeniveau hver eneste dag.‚ÄĚ

‚ÄĚS√• selvom gasprisen er steget meget, s√• har elprisen ogs√• v√¶ret h√łj i perioder. Og i S√¶by betyder det, at der kan v√¶re timer, hvor det er billigst at producere varmen p√• vores gasmotorer. Og hvis elprisen er lav, kan vi bruge vores elkedel til at producere varme p√•.‚ÄĚ

Karsten Thiessen anf√łrer videre: ‚ÄĚP√• de andre v√¶rker er jeg sikker p√•, at de dagligt foretager de samme beregninger, men da vi ikke har det samme produktionsudstyr, s√• kan det sagtens v√¶re tilf√¶ldet, at Frederikshavn, Skagen eller Strandby k√łrer med en varmepumpe (el-forbrugende) i de samme timer, hvor vi k√łrer med vore gasmotorer (el-producerende).‚ÄĚ

‚ÄĚVedr. varmecheck, s√• er udm√łntningen af lovgivningen for nuv√¶rende ikke p√• plads, og derfor ved vi endnu ikke, hvordan politikerne har t√¶nkt sig at regne det ud!‚ÄĚ lyder det fra Karsten Thiessen, der giver nogle t√¶nkte eksempler: Vil forbrugerne i et varmev√¶rk, der har mere end 65 % gas i deres produktion, men kun har ingen eller lille prisstigning, f√• tilkendt det ekstra varmetilskud?

Der st√•r i lovteksten, at forbrugere i varmev√¶rker med naturgas og varmepumper med tilsvarende prisstigninger ogs√• kan f√• det ekstra varmetilskud. Hvordan udregnes ‚ÄĚtilsvarende prisstigninger‚ÄĚ? Og hvad nu hvis varmev√¶rket har en elkedel og ikke en varmepumpe (elkedel bruger mere el end varmepumpe = dyrere varme, vil forbrugerne s√• ogs√• f√•r tilkendt ekstra varmetilskud??

‚ÄĚDer er helt sikkert en del varmev√¶rker, der har over- eller underskud fra tidligere √•r, som bliver overf√łrt til 2022-budgettet, og man har m√•ske reduceret sine afskrivninger for at afb√łde prisstigningen. Hvordan skal det medregnes? Og hvad nu, hvis man har en stor procentvis prisstigning, men p√• baggrund af en lav startpris. S√• pt. kan jeg ikke sige til forbrugerne i S√¶by, om de f√•r tilkendt ekstra varmetilskud eller ej, og jeg frygter, at det ikke bliver en retf√¶rdig fordeling i mine √łjne!!!‚ÄĚ lyder det afslutningsvis fra driftslederen p√• S√¶by Varmev√¶rk, der understreger, at varmev√¶rkerne altid fors√łger at udnytte de rammer, man har, bedst muligt (energipriser, afgifter, produktionsudstyr, lovgivning osv.), s√• forbrugerne har de lavest mulige priser under de givne forhold.

Kun 15 % stigning i Skagen

‚ÄĚJeg ved intet om, hvordan udbetalingskriterierne bliver for den kommende ‚ÄĚvarmecheck‚ÄĚ ud over, at der er mange ubekendte og uhensigtsm√¶ssigheder,‚ÄĚ lyder det fra direkt√łr Thomas Rasmussen, Skagen Varmev√¶rk.

I 2021 bestod brændslet ved Skagen Varmeværk af 30 % gas, 47 % el og 23 % overskudsvarme.

‚ÄĚS√• umiddelbart ser det ud til, at vores forbrugere ikke vil kunne komme i betragtning til en varmecheck. Til geng√¶ld har vi kun h√¶vet priserne i 2022 med 15 % for et gennemsnitshus p√• 130 m¬≤, som bruger 18,1 MWh om √•ret. Gennemsnitshuset er praktisk, fordi man kan sammenligne udgiften til opvarmning p√• tv√¶rs at alle landets varmev√¶rker. Udgiften til opvarmning best√•r jo af flere priselementer (energi, abonnement, effektafgift, m¬≥-betaling og meget mere), og priselementerne er forskellige fra v√¶rk til v√¶rk, s√• derfor er det praktisk at sammenligne prisen p√• opvarmningen af et standardhus,‚ÄĚ forklarer Thomas Rasmussen.

Thomas Rasmussen understreger i lighed med Karsten Thiessen, at man har forskellige varmeproduktionsenheder, men der regnes time for time d√łgnet igennem p√•, hvilken produktionsenhed, der kan producere den billigste varme til forbrugerne.

I Skagen har man f√łlgende produktionsenheder: 3 stk. gasmotorer, 1 stk. 10 MW elkedel, 1 stk. 12 MW varmepumpe, 2 stk. leverand√łrer af overskudsvarme samt 4 stk. gaskedler (n√łd- og spidslastning).

‚ÄĚI 2021 har der v√¶ret en vis sammenh√¶ng mellem den h√łje gaspris og den h√łje pris p√• el. S√• de h√łje gaspriser er i en vis udstr√¶kning blevet afb√łdet af den h√łje elpris (vi producerer el, n√•r vi laver varme p√• vores gasmotorer). Men i Skagen har vi haft stor gl√¶de af, at vi har s√• mange forskellige m√•der at producere varme p√•, hvilket har hjulpet os meget i 2021,‚ÄĚ lyder det afslutningsvis fra direkt√łren for Skagen Varmev√¶rk.

Endnu uvist om fjernvarmekunder i Frederikshavn kan modtage varmecheck

Fra kommunikationsafdelingen under Frederikshavn Forsyning er modtaget f√łlgende kommentar:

‚ÄĚDer er fortsat uklarhed om, hvordan beregningsmodellen udformes fra politisk side. Regeringen har sammen med √łvrige partier indg√•et en aftale, der bl.a. giver en varmecheck som en √łkonomisk h√•ndsr√¶kning til varmekunder i de fjernvarmeomr√•der, hvor gasandelen i varmeproduktionen ligger over 65 % eller omr√•der baseret p√• kombinationer af el og gas med tilsvarende gennemsnitlige prisstigninger.‚ÄĚ

Forsyningen afventer fortsat en beregningsmodel for, hvordan den tilsvarende gennemsnitlige prisstigning på varme produceret på kombination af el og gas vil blive udregnet.

‚ÄĚFrederikshavn Varme har indsendt data til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet for den sammens√¶tning, der er mellem vores andele af gas og el. Beregningsgrundlaget sker p√• baggrund af varmeproduktionen i 2020, og her udgjorde naturgas ca. 50 % af den samlede produktion af fjernvarme i Frederikshavn. Den sidste halvdel af varmen kom fra affaldsforbr√¶nding.‚ÄĚ

‚ÄĚFra slutningen af 2021 blev varmepumpen p√• Vendsysselvej sat i drift, hvilket betyder, at fjernvarmen i Frederikshavn er blevet endnu gr√łnnere, hvor kun ca. 20 % bliver produceret p√• gas. Netop omstillingen til milj√łvenlige energikilder g√łr, at fjernvarmen p√•virkes mindre af de stigende naturgaspriser.‚ÄĚ

Beregningsgrundlaget er baseret på baggrund af varmeproduktionen i 2020. Af Frederikshavn Varmes fjernvarmedeklaration for år 2020 fremgår det, at 55,2 % af varmeproduktionen var på naturgas, mens 41,2% kom fra Affaldskraftvarmeværket. Andelen af naturgas i varmeproduktionen var derfor under de 65 %.

‚ÄĚUd fra det nuv√¶rende grundlag kan vi ikke se, om vores varmekunder er omfattet af denne varmecheck, da det fra politisk side ikke er meldt ud, hvordan en beregningsmodel den tilsvarende gennemsnitlige prisstigning p√• varme produceret p√• kombination af el og gas vil blive udregnet,‚ÄĚ lyder det afslutningsvis fra Frederikshavn Varme.

Faktaboks: Aftale om målrettet varmecheck

Stemmeaftale mellem Regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Gr√łnne, Alternativet og Kristendemokraterne

Verden over er priserne p√• gas og el steget markant, bl.a. som f√łlge af √łget gaseftersp√łrgsel efter gen√•bningen efter COVID. De h√łje priser p√• el og gas rammer husholdningerne meget forskelligt alt efter, hvilken opvarmningsform de anvender, og hvilket fjernvarmeomr√•de de ligger i. Det er s√¶rligt husholdninger, der opvarmes med naturgasfyr, fjernvarme baseret p√• h√łj andel af gas eller en kombination af gas og elbaserede varmepumper samt boliger hvor elpaneler eller varmepumper udg√łr den prim√¶re opvarmningsform, og som samtidig oplever h√łje varmeprisstigninger.

Situationen er ekstraordin√¶r og rammer mange danskere uden store indt√¶gter h√•rdt. Derfor er aftalepartierne enige om at lave en midlertidig og m√•lrettet engangsvarmecheck for at afb√łde den ekstraordin√¶re situation for fyringss√¶sonen 2021-2022. Det er samtidig afg√łrende for aftalepartierne, at klimabelastende opvarmningskilder som naturgas udfases.

Udfasning af gas i rumvarme

Danskernes varme skal v√¶re helt gr√łn. Aftalepartierne er enige om, at der ikke skal anvendes gas til rumvarme i danske husstande. Derfor er parterne enige om f√łlgende tiltag:

РRegeringen indleder en dialog med EU-kommissionen med henblik på at sikre hurtig opbakning til konkrete tiltag, som vil sætte et stop for nyinstallation af gasfyr hurtigst muligt.

– Gasfyr i danske husstande skal udfases. Der er et analysearbejde i gang, og regeringen forpligtes til at komme med en plan for dette som led i et nyt energi- og forsyningsudspil i 2022.

– Udrulningen af gr√łn fjernvarme skal styrkes. Det er s√¶rligt oplagt i omr√•der med mange individuelle gasfyr. Der skal indledes en styrket dialog med kommunerne, vidensinstitutioner og fjernvarmeselskaberne om hurtigere konvertering v√¶k fra gas.

– Parterne afs√¶tter 250 mio. kr. til at sikre hurtigere udfasning af fossile varmekilder i danskernes hjem, s√¶rligt til underst√łttelse af mere gr√łn fjernvarme. Regeringen vender tilbage med et konkret opl√¶g for udm√łntning snarest.

Indsatsen bygger oven på de allerede vedtagne tiltag fra Energiaftale 2018, Klimaaftale for energi og industri mv. 2020 og Finansloven 2021, hvor der er afsat 4,13 mia. kr. til tilskudspuljer til bl.a. udfasning af olie- og gasfyr, samt afgifts- og reguleringsændringer. Tiltagene på varmeområdet fra Klimaaftalen for energi og industri mv. 2020 og Finansloven 2021 forventes at reducere CO2-udledningerne med 700.000-800.000 tons i 2030.

Målrettet engangsvarmecheck

Parterne er enige om, at varmechecken m√•lrettes husholdninger med f√łlgende varmekilder, der er s√¶rligt udsat for prisstigninger: Individuelle gasfyr, fjernvarmeomr√•der med gasandel p√• mere end 65 pct. eller omr√•der baseret p√• kombinationer af el og gas med tilsvarende gennemsnitlige prisstigninger samt 10. februar 2022.

Husstande med elvarme som primær varmekilde (elpaneler og varmepumper), der oplever en tilsvarende prisstigning.

Partierne er endvidere enige om, at st√łtten ikke skal g√• til danskere med meget h√łje indt√¶gter. Derfor fasts√¶ttes en indkomstgr√¶nse, s√• alene husstande med en samlet √•rlig, personlig indkomst p√• maksimalt 550.000 kr. efter AM-bidrag (ca. 598.000 kr. f√łr AM-bidrag) vil kunne modtage varmechecken. Den m√•lrettede varmecheck g√łres automatisk, dvs. uden ans√łgning, idet modtagerne identificeres p√• basis af registeroplysninger og √łvrige eksisterende og tilg√¶ngelige datakilder. Varmechecken udbetales hurtigst muligt.

Der afs√¶ttes en ramme p√• 1 mia. kr. til den m√•lrettede varmecheck, som finansieres af ‚ÄĚkrigskassen‚ÄĚ. Det forventes, at sk√łnsm√¶ssigt omkring 320.000 husstande vil v√¶re omfattet af ordningen. Aftalepartierne noterer sig, at der p√• nuv√¶rende tidspunkt er usikkerhed om antallet af husholdninger i m√•lgruppen. S√•fremt den m√•lrettede varmecheck udbetales til 320.000 husholdninger, vil hver husstand modtage ca. 3.750 kr.

Aftalepartierne noterer, at varmechecken ikke st√•r alene. Danmark har allerede et robust system til at hj√¶lpe √łkonomisk udsatte danskere. De stigende energipriser kan betyde, at personer, der modtager offentlig fors√łrgelse, kan komme til at st√• i en vanskelig √łkonomisk situation og v√¶re ude af stand til at betale varme- og/eller elregningen. Derfor blev regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet i december 2021 enige om at reservere 100 mio. kr. til etablering af en pulje til d√¶kning af kommunernes merudgifter til personligt till√¶g samt hj√¶lp til rimeligt begrundede enkeltudgifter som f√łlge af ekstraordin√¶rt h√łje varme- og elregninger i fyringss√¶sonen 2021-2022. Dertil kommer, at pensionister med begr√¶nsede supplerende indt√¶gter og varmeudgifter over et vist niveau kan modtage varmetill√¶g og s√•ledes f√• d√¶kket en v√¶sentlig del af varmeudgifterne.

Finansiering

Aftalen finansieres med 1,25 mia. kr. fra ‚ÄĚkrigskassen‚ÄĚ.

Aftalens karakter

Varmechecken forventes implementeret ved hastelovforslag.

Aftalen har karakter af en stemmeaftale, idet partierne forpligter sig til at stemme for de lovforslag og bevillingsm√¶ssige hjemler, der udm√łnter aftalens indhold. Aftalepartierne st√•r derfor frit, n√•r den n√łdvendige lovgivning er vedtaget.

Tekst: Per Rye

 

 

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Hvordan vil varmecheck og varmeværkers drift spille sammen?' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2023 FrederikshavnsAvis.dk - lokale nyheder fra Frederikshavn

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger