Uddeling af tilskud til frivilligt socialt arbejde

Uddeling af tilskud til frivilligt socialt arbejde

1. december 2022 - kl. 13:34 - af

Social- og Sundhedsudvalget uddeler tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens ¬ß18. De frivillige foreninger kan s√łge om st√łtte fra puljen to gange √•rligt med ans√łgningsfrister den 1. november og 1. maj. N√¶ste runde for beslutning om modtagere er p√• Social- og Sundhedsudvalgets n√¶ste m√łde den 5. december.

Den kommunale administration har denne gang modtaget 72 ans√łgninger, hvor der samlet er ans√łgt om 1.866.494 kr. Det samlede bel√łb for ¬ß18-puljen i 2023 er 1.588.840 kr.

I f√łrste ans√łgningsrunde uddeles der i henhold til retningslinjerne ca. to tredjedele af det samlede puljebel√łb ‚Äď svarende til 1.059.226 kr.

I denne f√łrste ans√łgningsrunde er der i alt indstillet 1.055.500 kr., hvilket ligger inden for budgettet. Der g√łres opm√¶rksom p√•, at dette bel√łb er uden de ans√łgninger, hvor der anmodes om supplerende st√łtte til drift grundet stigende udgifter, samt de ans√łgninger der indstilles til afslag.

De 72 indkomne ans√łgninger fordeler sig med 49 ans√łgninger tildelt under 15.000 kr., som indstilles til udvalgets orientering, 17 ans√łgninger tildelt over 15.000 kr., som indstilles til udvalgets behandling, samt 6 ans√łgninger, som er indstillet til afslag fra politikerne.

Tilskud under 15.000 kr.

 • √Üldre Sagen S√¶bys Sangkor: 4.000 kr. til jubil√¶umsfest
 • Ventilen Frederikshavn: 3.000 til drift, 3.000 til aktiviteter for ensomme unge, 3.000 til uddannelse af frivillige, i alt 9.000 kr.
 • Center for Digital P√¶dagogik ‚Äď Cyberhus: 5.000 kr. til kurser/uddannelse af frivillige r√•dgivere og 4.000 kr. I alt 9.000 kr.
 • Hjerteforeningen Frederikshavn Lokalkomite: 2.500 kr. til en udflugt.
 • De syges vel: 4.000 kr. til drift (kontorartikler), 4.000 kr. til arrangementer (banko og s√łndags cafe). I alt 8.000 kr.
 • Scleroseforeningen Frederikshavn og L√¶s√ł: 2.000 kr. til foredrag, 2.000 kr. til netv√¶rksm√łder, 2.000 kr. til m√łder for p√•r√łrende, 2.000 kr. til sociale arrangementer, 4.000 kr. til drift (trykning af materialer samt porto). I alt 12.000 kr.
 • Netv√¶rks cafeen Kr√¶ftens Bek√¶mpelse, Frederikshavn Lokalforening: Lokaleleje 2.300 kr., servietter, lys, kontorartikler 450 kr. og kaffe mm. 250 kr. I alt 3.000 kr.
 • Morgengymnastikholdet af 1990: 2.000 kr. til udflugt og 2.000 kr. til socialt arrangement og musikaften. I alt 4.000 kr.
 • Klub Aktiv: 4.000 kr. til nyt√•rsfest for frivillige.
 • Sundhed & Trivsel: 4.000 kr. til afholdelse af caf√© og 4.000 kr. til udflugt. I alt 8.000 kr.
 • Mission Afrika Genbrug √ėstervr√•: 4.000 kr. til socialt arrangement
 • St√łtte-og Krisevagtforening for Frederikshavn Krisecenter: 4.000 kr. til drift (kontorhold og k√łrselsgodtg√łrelse) samt 4.000 kr. til foredrag. I alt 8.000 kr.
 • Gigtforeningens Lokalgruppe Frederikshavn: 4.000 kr. til kontorhold og tryksager samt 4.000 kr. til udflugt. I alt 8.000 kr.
 • S√¶by √Üldresags Badminton: 4.000 kr. til socialt arrangement.
 • S√¶by Kroket klub: 2.000 kr. til socialt arrangement og 2.000 kr. til drift (pladsleje, k√łrsel m.v.) I alt 4.000 kr.
 • Diabetesforeningen for Frederikshavn Kommune: 6.000 kr. til tre arrangementer med sundhedsfagligt indhold samt 4.000 kr. til udflugt. I alt 10.000 kr.
 • Hyggeklubben: 4.000 kr. til husleje, 4.000 kr. til arrangementer (h√łstfest, julefest m.v.) og 4.000 kr. til udflugt. I alt 12.000 kr.
 • S√¶by R√łde Kors (Bes√łgstjenesten): 2.000 kr. til materialer til strikke cafe, 4.000 kr. Tilskud bus k√łrsel, 1.000 kr. til foredragsholder, 1.000 kr. til forplejning og 1.000 kr. til entr√©. I alt 9.000 kr.
 • Gigtforeningen (Lupus Nord): 2.500 kr. til sociale arrangementer, 2.000 kr. til udflugt og 1.500 til kontorartikler. I alt 6.000 kr.
 • Husets venner: 4.000 kr. til udflugter og 4.000 kr. til arrangementer. I alt 8.000 kr.
 • Sydbyens Venner: 4.000 kr. til en frivilligfest.
 • Natteravnene Skagen: 5.000 kr. til indk√łb af bolcher, kondomer, t-shirts og computer samt rensning af Natteravns jakker. 3.000 kr. til k√łrselsgodtg√łrelse, 1.000 kr. deltagergebyrer kurser og 1.000 kr. til forplejning. I alt 10.000 kr.
 • Mission Afrikas Genbrugsbutik i Skagen: 2.500 kr. til en udflugt.
 • Foreningen Den Boligsociale Fond: 4.000 kr. til rekruttering af unge til UngTilUngs tilbud, 4.000 kr. til rekruttering, uddannelse og fastholdelse af frivillige kr. samt 4.000 kr. til supervision af frivillige r√•dgivere. I alt 12.000 kr.
 • Red Barnets Lokalforening Frederikshavn/S√¶by: 4.000 kr. til en udflugt.
 • Kvisten: 2.500 kr. til supervision/kursus/personalem√łder, 1.000 kr. til k√łrsel, 750 kr. til Kontorhold og 1.500 kr. til annoncering. I alt 5.750 kr.
 • R√•dhuscenterr√•det: 4.000 kr. til udflugt og 4.000 kr. til arrangement. I alt 8.000 kr.
 • Hjerteforeningen S√¶by: 6.000 kr. til supplement til instrukt√łrudgifter for 2 hold Hjertemotion, 4.000 kr. til Hjertecafeer – til d√¶kning af foredragsholdere og annonceudgifter. I alt 10.000 kr.
 • Osteoporoseforeningen Vendsyssel: 4.000 kr. til drift (kontorartikler, annoncer m.v.), 7.000 kr. til temadage, 2.500 kr. til cafem√łder. I alt 13.500 kr.
 • Foreningen Danske D√łvBlinde FDDB: 2.000 kr. til deltagelse i erfagruppe.
 • St√łtteforeningen for Hospice Vendsyssel (2. ans√łgning): 5.000 kr. til k√łrselsudgifter og 5.000 kr. til kurser for de frivillige. I alt 10.000 kr.
 • Astma-Allergi Foreningen: 2.000 kr. til Luftballonen Sommercamp.
 • Landsforeningen Autisme Kreds Nordjylland: 10.000 kr. til kurser og netv√¶rksm√łder.
 • Skagen Pensionistforening: 3.000 kr. til drift (kontorartikler, porto m.v.) og 4.000 kr. til sociale arrangementer. I alt 7.000 kr.
 • Dansk Handicap Forbund Frederikshavn afdeling: 4.000 kr. til udflugt.
 • Autisme P√• Toppen: 2.000 kr. til administration/Kontorartikler, 3.000 kr. til udflugt, 2.000 kr. til socialt arrangement (spis sammen) og 2.500 kr. til foredrag. I alt 9.500 kr.
 • Sk√¶rum Voksenforening: 4.000 kr. til drift (husleje og gebyr til pengeinstitut) og 4.000 kr. til udflugt. I alt 8.000 kr.
 • H√łrby Pensionistforening: 4.000 kr. til udflugter og 4.000 kr. til foredrag. I alt 8.000 kr.
 • Sysselklubben, S√¶by: 3.500 kr. til husleje, 3.500 kr. til udflugt og 3.500 kr. til f√¶llesspisningsarrangement. I alt 10.500 kr.
 • Nutidens Kvinder, Frederikshavn: 4.000 kr. til sommerudflugt og 4.000 kr. til drift (programmer m.m., kontorartikler og leje af lokaler). I alt 8.000 kr.
 • St√łtteforeningen Font√¶nehuset Frederikshavn: 4.000 kr. til socialt arrangement og 4.000 kr. til udflugt I alt 8.000 kr.
 • √ėstervr√• Seniorer: 4.000 kr. til udflugt, 4.000 kr. til fest og 4.000 kr. til lokaleleje. I alt 12.000 kr.
 • For√¶ldre & Sorg: 3.000 kr. til grunduddannelse af nye frivillige og 3.000 kr. til videreuddannelse af nuv√¶rende frivillige. I alt 6.000 kr.
 • Minibyen S√¶by: 3.500 kr. til drift (el, vand, forsikring m.v.) og 3.500 kr. til studietur. I alt 7.000 kr. (Foreningen har likvide midler over 125.000 kr., men udvalget har tidligere dispenseret)
 • St√łtteforeningen R√•dhuscenteret: 4.000 kr. til drift (papirvarer, telefon m.v.), 4.000 kr. til udflugt og 4.000 kr. til bankospil. I alt 12.000 kr.
 • Skagen Efterl√łn & Pensionistklub: 4.000 kr til foredrag, 4.000 kr. til udflugt og 4.000 kr. til drift (lokaleleje, kontorartikler, telefon og annoncer) I alt 12.000 kr. (Foreningen har likvide midler over 125.000 kr., men udvalget har tidligere dispenseret)
 • ULF – Udviklingsh√¶mmedes Landsforbund: 2.500 kr. til kulturtur, 1.500 kr. til sekretariatsst√łtte, 4.000 kr. til kursus. I alt 8.000 kr.
 • MedicinR√•dgivningen: 4.000 kr. til drift (transport, kontorhold m.v.) 2.500 kr. til annoncering og informationsmateriale, 1.500 kr. til supervision af frivillige, 2.500 kr. til rekruttering af nye frivillige og 2.500 kr. til kompetenceudvikling af frivillige. I alt 13.000 kr.
 • Pensionistforeningen Munkeg√•rden: 4.000 kr. til udflugt og 4.000 kr. til drift (vedligehold af billardborde, el, varme m.m.). I alt 8.000 kr.

Ans√łgninger tildelt over 15.000 kr. til Sundhedsudvalgets behandling

 • Kirkens Korsh√¶r Frederikshavn: 20.000 kr. til f√¶llesspisninger med socialt sigte
 • IF MOB DIN KROP: 4.000 kr. til drift (husleje, PR m.v.), 10.000 kr. til uddannelse af instrukt√łr og bestyrelse, 5.000 kr. til deltagelse i Vejle Idr√¶tsfestival inkl. transport og instrukt√łr betaling, 5.000 kr. til afholdelses af venskabsst√¶vner for andre Byer samt 20.000 kr. til afholdelse af Verdens mentale sundhedsdag. I alt 44.000 kr.
 • SIND Frederikshavn Lokalafdeling: 4.000 kr. til udflugt, 4.000 kr. til sommerfest, 15.000 kr. til aktiviteter ifm. Sindets dag og 10.000 kr. til foredrag. I alt 33.000 kr.
 • B√łrns Vilk√•r: 10.000 kr. til R√•dgivningsmedier p√• B√łrneTelefonen, 10.000 kr. til Udviklingsprojekter p√• B√łrneTelefonen og 10.000 kr. til rekruttering og fastholdelse af frivillige. I alt 30.000 kr.
 • R√łde kors Frederikshavn: 80.000 kr. til julehj√¶lp og 10.000 kr. til sommerlejr for udsatte b√łrn. I alt 90.000 kr.
 • Dansk Folkehj√¶lp Frederikshavn Afdelingen: 75.000 kr. til julehj√¶lp.
 • Den selvejende institution Virkelyst: 70.000 kr. til driftsudgifter
 • R√łde Kors S√¶by ‚Äď Flygtningeaktiviteten: 3.000 kr. til driftsudgifter, 4.000 kr. til bustur, 3.000 kr. til √Öben caf√©, 2.000 kr. til lektiecaf√©, 2.000 kr. til Samv√¶r & Bev√¶gelse, 13.250 kr. til tilskud til familielejr. I alt 27.250 kr.
 • √Üldre Sagen, Skagen Lokalafdeling: 10.000 kr. til sociale caf√©er, 8.000 kr. til bes√łgstjeneste, tryghedsopkald m.v. og 4.000 kr. til sociale arrangementer. I alt 22.000 kr. (Foreningen har likvide midler over 125.000 kr., men udvalget har tidligere dispenseret)
 • √Üldre Sagen S√¶by: 4.000 kr. til drift (lokaleleje, vedligeholdelse af cykel m.v.), 4.000 kr. til udflugter, 4.000 kr. til arrangement, 8.000 kr. til bes√łgsvenner og v√•getjeneste. I alt 20.000 kr. (Foreningen har likvide midler over 125.000 kr., men udvalget har tidligere dispenseret)
 • Frelsens H√¶r Frederikshavn: 90.000 kr. til julehj√¶lp.
 • FitforKids: 25.000 kr. til uddannelse, Projektledelse og FitforKids programmet.
 • Depressionsforeningen: 10.000 kr. til selvhj√¶lpsgrupper inkl. materialer, annoncering, frivillig-uddannelse, 10.000 kr. til arrangementer inkl. rekruttering af frivillige, annoncering, forplejning, honorar til opl√¶gsholdere, entr√©, transport, og 5.000 kr. til virtuelle arrangementer, f√¶llesskaber og online formidling af tilbud. I alt 25.000 kr.
 • Foreningen Jordforbindelsen: 20.000 kr. til materialer, markedsf√łring m.v.
 • √Üldre Sagen Lokalafdeling Frederikshavn-L√¶s√ł: 9.000 kr. til bes√łgsvenner, 4.000 kr. til sociale Caf√©er, 4.500 kr. til r√•dgivning, bisidder, m√łdested, en hj√¶lpende h√•nd, 7.500 kr. til IT-hjemmehj√¶lp og IT-kurser, 10.000 kr. til Cykling uden alder, 4.000 kr. til drift, 5.000 kr. til madlavningshold for m√¶nd, 5.000 kr. til v√•getjeneste. I alt 49.000 kr. (Foreningen har likvide midler over 125.000 kr., men udvalget har tidligere dispenseret)
 • Hjernesagen Frederikshavn og L√¶s√ł: 4.000 kr. til drift, 4.000 kr. til udflugt, 4.000 kr. til transport til kurser og foredrag, 4.000 kr. til √•rsblad og 4.000 kr. til v√¶rksted. I alt 20.000 kr.
 • Jerup √Üldreklub: 14.400 kr. til husleje, 4.000 kr. til udflugt, 4.000 kr. til arrangementer (f√¶llesspisning m.v.) og 1.600 kr. til drift (tryksager, tlf. internet m.v.). I alt 24.000 kr. Ans√łgninger med anmodning om supplerende st√łtte grundet stigende udgifter.

Administrationen har indstillet nedenst√•ende foreninger til bevillinger: Foreningerne har i deres ans√łgninger angivet, at de s√łger supplerende st√łtte til drift grundet stigende udgifter. Udvalget skal tage stilling til, om foreningerne skal bevilges supplerende driftsmidler:

 • Jerup √Üldreklub er indstillet til bevilling p√• 24.000 kr. De s√łger om yderligere 5.000 kr. i tilskud til drift grundet stigende udgifter til varme. Udvalget bedes tage stilling til, om foreningen ogs√• skal bevilges de 5.000 kr.
 • Pensionistforeningen Munkeg√•rden er indstillet til bevilling p√• 8.000 kr. De s√łger om yderligere tilskud p√• 10.000 kr. grundet stigende udgifter til el og varme. Udvalget skal tage stilling til, om foreningen ogs√• skal bevilges de 10.000 kr.

Ans√łgninger indstillet til afslag:

 • Ungdommens R√łde Kors (UNG2) ans√łger om 10.000 kr. til ferielejr for ca. 60 udsatte b√łrn og unge fra hele Danmark. De indstilles til afslag, da de ikke har angivet om, eller hvor mange, der deltager fra Frederikshavn Kommune
 • Frederikshavn Modeljernbane Klub s√łger om 4.800 kr. til husleje, 6.000 kr. til forbrugsafgifter og 5.000 kr. til materialer og udstyr til banen. I alt 10.800 kr. De indstilles til afslag, da det vurderes, at foreningen og medlemmerne ikke opfylder kriterierne ift. m√•lgruppen for ¬ß18 puljen; socialt udsatte eller pensionistforening
 • Sognefogedg√•rdens Venner s√łger om 12.000 kr. for foredrag p√• kommunens plejecentre. Jf. beskrivelser i ans√łgningen er det ans√łgte bel√łb afl√łnning af de frivillige n√•r de holder opl√¶g p√• plejecentrene (1.000 kr. pr. opl√¶g). ¬ß18 er underst√łttelse af det frivillige arbejde, ikke afl√łnning af frivillige. Foreningen indstilles derfor til afslag.
 • St√łtteforeningen for Hospice Vendsyssel har sendt to ans√łgninger. Foreningen s√łger om 25.000 kr. til en udflugt, men angiver at udflugten er afholdt i august 2022. Foreningen meddeles afslag p√• denne ans√łgning, idet der ikke kan s√łges om ¬ß18 midler til aktiviteter, der allerede er afholdt.
 • Barnets Bl√• Hus Frederikshavn s√łger om 28.550 kr. til bl.a. supervision af frivillige, forplejning, ture ud af huset m.v. Foreningen indstilles til afslag, da de f√•r kommunal medfinansiering fra B√łrne- og Ungdomsudvalget p√• 294.114 i √•rene 2021, 2022 og 2023.
 • Matematikcenter s√łger om 41.600 kr. til indsatser med henblik p√•, at styrke unges f√¶rdigheder i matematik, gennem bl.a. digital lektiecaf√©. Foreningen indstilles til afslag, da administrationen vurderer, at form√•let ikke opfylder kriterierne ift. m√•lgruppen for ¬ß18; socialt udsatte.

Tekst: Per Rye

 

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Uddeling af tilskud til frivilligt socialt arbejde' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2023 FrederikshavnsAvis.dk - lokale nyheder fra Frederikshavn

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger