Ønske om at samarbejde om Hærvejen synliggøres yderligere

Ønske om at samarbejde om Hærvejen synliggøres yderligere

25. januar 2023 - kl. 9:26 - af

Frederikshavn Kommune indgik i 2021 i et samarbejde om at udvikle Hærvejen gennem hele Jylland til at blive en international anerkendt vandre- og cykelattraktion i 2030. Samarbejdet blev organiseret i en forening med de 15 Hærvejskommuner og med et fællessekretariat i Viborg.

I 2022 blev en fælles ”Strategi for udvikling af Hærvejen” præsenteret med sin vision – ”en ikonisk vandre- og cykelrute med lokal værdi og international tiltrækningskraft” og fem indsatsområder for de kommende års arbejde:

 • Kvalitetsløft af vandre- og cykelruten
 • Udvikling af overnatningskapacitet og service
 • Et skarpt brand og en styrket formidlingsindsats
 • Hærvejsknudepunkter
 • Bedre evaluering og monitorering

Hærvejssamarbejdet går nu ind i en fase med forberedelse af de kommende års ønsker til investeringer i Frederikshavn Kommune. Det fremtidige samarbejde er sat på dagsordenen for en drøftelse i Økonomiudvalget, når dette udvalg mødes i dag den 25. januar.

Nordeafonden har allerede tilkendegivet, at den gerne i et større omfang vil støtte investeringer, der kommer lokalsamfund og turismeudviklingen til gavn langs Hærvejen. Nordeafonden finansierer følgende 100 %: udgifter i forbindelse med omlægning af hovedruten. Visuel identitet, fysisk, grafisk og digitalt. Dataopsamling og publikumstælling. Nordeafonden finansierer 50 % på øvrige kommunale projekter, der ligger i forlængelse af strategien for Hærvejen. Dette er under forudsætning af, at der kommunalt medfinansieres 50%.

En rygrad gennem Jylland

Hærvejen er et stykke Danmarkshistorie, som bugter sig over 500 km op gennem Jylland. Som hovedfærdselsåre og central handelsrute har Hærvejen i tusinder af år bundet mennesker sammen på tværs af geografien.

Hærvejen løber som en rygrad gennem Jylland. Med både cykel- og vandreruter fra Padborg mod syd til Frederikshavn og Hirtshals mod nord binder Hærvejen 15 kommuner sammen i et stærkt udviklingssamarbejde i foreningen ”Udvikling Hærvejen”.

Hærvejene er de fælles veje, som handlende, bønder, studedrivere, pilgrimme og hære har færdedes på, og hvor små som store begivenheder har fundet sted op gennem Danmarkshistorie.

Hærvejen skal bruges som løftestang for lokal udvikling af fællesskaber, aktiviteter og erhverv. Initiativerne skal komme både lokale og gæster til gode og fremme eksisterende og nye kvaliteter. Udviklingsprincipperne for Hærvejen er bl.a. både at beskytte og benytte naturen, at koncentrere udviklingen og lade investeringer skabe en positiv spiral for udviklingen.

Bæredygtig turismeudvikling bygger på en helhedsorienteret tankegang, hvor samtlige led af turismen er en del af en samlet værdikæde. Der tales om en bæredygtig ferieform.

Frederikshavn Kommunes muligheder

Frederikshavn Kommune har Hærvejen både som vandre- og cykelrute. Ruterne går gennem byer som Østervrå, Thorshøj, Karup, Understed og har sin start i Frederikshavn.

Der tænkes fremad på en række områder, bl.a.:

 • Samarbejde med ikoniske start- og slutpunkter for Hærvejen i Frederikshavn by (Skandiatorv/Havnegadekareen). Samarbejdet sker primært med Aabenraa og Hjørring kommuner, hvor Hærvejen også starter/slutter.
 • Samarbejde med interessenter om konkrete projekter for faciliteter på Hærvejens knudepunkt i Østervrå. Målet er at etablere faciliteter, der har såvel et lokalt som et turismefremmende og erhvervsmæssigt potentiale.
 • Samarbejde med Brønderslev Kommune og lokale interessenter om et opgraderet, certificeret stiforløb i forbindelse med Hærvejen ved Jyske ås. Ligeledes et certificeret stiforløb omkring Bangsbo.
 • Samarbejde med Destination Nord om udvikling af vandre- og cykelturisme i forbindelse med Hærvejen. Fokus er her særligt overnatning, kvalitetsoplevelser og muligheden for færdigpakkede ophold som vandre- og cykelturist. Et par eksempler kunne være Hotel Viking og ”Essensgården” ved Understed.
 • Samarbejde med lokale interessenter – herunder kirker – om pausesteder ved Understed, Karup, Hørbylund, Thorshøj og Østervrå.
 • Afklaring af placering af faciliteter på kommunens to Hærvejs-vandreetaper (Frederikshavn – Thorshøj og Thorshøj – Klokkerholm) ved etapestart og -stop og pausesteder på etaperne.
 • Afklaring af placering af faciliteter for kommunens Hærvejs cykeletape (Frederikshavn – Jyske Ås (39km).

Link til dybdegående beskrivelse af planerne på siderne 507-538:

https://www.frederikshavn.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhPdfSurface/GetAgendaPdf?commId=%C3%98konomiudvalget&date=%C3%98konomiudvalget%2F25-01-2023%2015.00%20-%2018.00&fileName=%C3%98konomiudvalget%2F25-01-2023%2015.00%20-%2018.00%2FDagsorden%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf

Tekst: Per Rye

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Ønske om at samarbejde om Hærvejen synliggøres yderligere' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2023 FrederikshavnsAvis.dk - lokale nyheder fra Frederikshavn

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger