Besparelser på skoleområdet i Frederikshavn Kommunes Folkeskole

Besparelser på skoleområdet i Frederikshavn Kommunes Folkeskole

29. marts 2023 - kl. 8:31 - af

– set fra et skolebestyrelsesperspektiv.

Vi har i de fire distriktsskolebestyrelser modtaget orienteringen om de besparelser, der medfører at 30 medarbejdere enten modtager deres opsigelse, varsles ned i tid eller modtager besked om, at de overflyttes til en anden skole end den, hvor de i dag møder på arbejde.

Vi kan forstå på formand for Børn- og ungdomsudvalget (BUU) Christina Lykke, på Kanal Frederikshavn og i P4 Nordjylland, at det er kendt for skolerne, at dette sker.

Det er vi som bestyrelser (de fire distriktsskolebestyrelser) undrende overfor. For os og for skolerne har det ikke været kendt i mere end et par uger, at det er dét vi nu står midt i. Det er korrekt at de midler, der har været afsat til at understøtte den vedtagne vision for skoleområdet, blev givet som tre årige (i alt 8 millioner kroner). De midler er håndteret ansvarligt og justeret/tilpasset ud fra det, der var kendt af skolerne. At kontoen med de 8 millioner nu pludselig meldes tom, ja det undrer os. Det burde være muligt at have set det allerede da skolernes budget blev lagt og udmeldt tilbage i efteråret 2022, hvor skolerne så ansvarligt kunne have forholdt sig til dette.

Demografien, som vi kunne forstå i P4 udgør 4 millioner kroner, er vi vant til altid er en udfordring, men igen så er det umuligt for os at forstå, at det pludselig for et par uger siden, blev synligt på budgetterne, at der mangler børn svarende til 4 millioner.

Den sidste sum på 2.5 millioner kroner, som i P4 blev oplyst som reel besparelse, ja den er vi helt uforstående overfor. Den besparelse har vi ikke kendt til eksistensen af eller beløbet på. Måske det så er denne, der blev meldt ud til skolerne tre dage efter den første udmelding, for et par uger siden?

Forløbet har været, at distriktslederne blev orienteret tirsdag (forrige uge) om de varslede nødvendige nedskæringer, med besked om at orientere MED-udvalgene og bestyrelserne. Dette skete i løbet af de næste to dage. Tredje dag efter orienteringen, blev skolerne igen kontaktet, at der var sket en fejl i udmeldingen og at der derfor blev tilført endnu et beløb til det allerede udmeldte beløb, som skolerne skulle medregne i den besparelse, der skal findes. Skoleåret er ”skævt” ift. kalenderåret, hvilket kort fortalt betyder, at de besparelser, der nu udmøntes, har skolerne 5/12 til at udmønte (den del af skolerådet, der er fra skoleårs start og året ud). Skolerne må ikke gå ud af kalenderåret med merforbrug. 

Det er uforståeligt for os, at der udmeldes besparelser svarende til 14.5 millioner kroner. Det kommer som ”en tyv om natten”. Det er uforståeligt, at der ikke er bedre ”styr på butikken”, end det tyder på der er. Når udvalgsformanden i P4 udtaler, at besparelserne er kendte for skolerne, så lyder det for os som om, at det er skolerne, der har handlet uansvarligt. Det er direkte uhørt, at dette fremstår som værende virkeligheden.

Udvalgsformanden fortæller om store udfordringer med det specialiserede børneområde, både hvad angår børn med behov for specialundervisning og hvad angår anbringelsesområdet. Denne problemstilling adresserer udvalgsformanden til Christiansborg. Vi anerkender, at der længe har manglet penge til børne- og familieområdet, men vi anerkender ikke, at det alene er landspolitikkens skyld. Besparelserne der nu rammer, ja de rammer direkte de få forebyggende tiltag, der er tilbage på skolerne, fordi Folkeskoleloven beskriver hvor meget undervisning, der skal være. Så i fremtiden ser vi potentielt ind i, at endnu flere børn får behov for specialiseret tilbud i deres dagligdag, fordi den smule forebyggelse der i dag er, den spares væk.

Kommunalpolitisk er der truffet beslutning om en ny skolestruktur, som træder i kræft 1. august i år, hvor de nuværende fire skoledistrikter bliver til 10 skoler. Her har vi fra bestyrelsernes side både efterspurgt overblik over den kommende ledelsesressource på de 10 skoler og et overblik ind i, hvordan den nuværende tildelingsmodel (budgetmodel) understøtter de kommende skolers økonomi. Vi har ikke fået klart svar på noget af det. Pt. kan vi stille spørgsmålstegn ved, om sidstnævnte understøtter de nuværende skoler og vi kan slet ikke gennemskue og dermed have tillid til, at den vil understøtte de kommende 10 skolers økonomi.

Ledelsesressourcen er der helt radiotavshed omkring. Os bekendt er forhandlingerne mellem kommunen og de faglige organisationer brudt sammen. Dette er særdeles både forunderligt og utrygt, ligesom det betyder, at de medarbejdere, der flyttes til andre skoler, ligesom de medarbejdere, der ikke afskediges, – ja de ikke kender navnet på den leder, de skal arbejde under efter sommerferien. Skemalægningen og planlægningen af næste skoleår, er om under en måned på sit højeste ude på skolerne – men ingen kender ledelsesressourcen og dermed, er der ikke udsigt til at den kommende ledelse kan delagtiggøres i denne planlægning. Så ja – det kommer i særdeleshed til at påvirke kvaliteten for vores børn, for vores medarbejdere og for vores folkeskole.

Konklusionen for os bliver, at der garanteret skal sendes flere penge landspolitisk i kommunernes retning, men vores valgte kommunalpolitikere og vores administration har et stort og nærværende ansvar for, at de beslutninger, der træffes, også har gang på jord i at kunne udføres.

På vegne af de 4 distrikt bestyrelser:

Lise Lund Pedersen, formand distrikt Nord

Jan Sørensen, formand distrikt Øst

Lars Sørensen, formand distrikt Vest

Louise Jæger, formand distrikt Syd

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Besparelser på skoleområdet i Frederikshavn Kommunes Folkeskole' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2023 FrederikshavnsAvis.dk - lokale nyheder fra Frederikshavn

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger