Ekstra budgetmøde i Børne- og Ungdomsudvalget om besparelser

Ekstra budgetmøde i Børne- og Ungdomsudvalget om besparelser

26. maj 2023 - kl. 6:38 - af

Børne- og Ungdomsudvalget er indkaldt til ekstraordinært budgetmøde i dag den 26. maj.

Udvalget har i budgetrammen for 2024 et 1 %’s reduktionskrav på driftsområdet på 10 mio. kr., som er fordelt således:

  • -0,1 mio. kr. på Udvalgets område
  • 5,0 mio. kr. i Center for Skole, Klub og Ungdomsskole
  • 2,7 mio. kr. i Center for Familie
  • 2,3 mio. kr. i Center for Dagtilbud

Budgetforslaget indebærer en budgettilpasning af den samlede budgetramme på eftermiddags- og aftenklubber på 50 %. Forslaget berører eftermiddags- og aftenklubber, som er en såkaldt kommunal ”kan”-opgave.

Specialtilbud i eftermiddagsklubberne berøres ikke, idet besparelsen ikke gælder for dem.

Den fremtidige organisering skal fremme fleksible fritidstilbud. Tilbuddene skal være kendetegnet ved at være opsøgende i forhold til, hvor børn og unge opholder sig, tilbyde pædagogiske aktiviteter på relevante lokationer i børn og unges nærmiljø samt udvide samarbejdet med og inddragelse af omverdenen (kultur- og fritidsområdet, arbejdsmarked, uddannelsesinstitutioner) i de pædagogiske aktiviteter.

Uddybende indebærer forslaget som følge af budgettilpasningen, at eftermiddags- og aftenklubber gentænkes og evt. reorganiseres. Det kan betyde, at der laves en reorganisering af hele området. I den sammenhæng kigges der på den pædagogiske profil, bygningsmasse, medlemstal og målgrupper.

I forbindelse med en gentænkning af området ønskes der større fokus på at skabe samspil mellem klubber, SFO, Ungdomsskolen og SSP for at skabe endnu større fokus på børn og unges fritidsliv, fællesskaber og trivsel.

Indgå i sunde og meningsfyldte fællesskaber

De pædagogiske aktiviteter skal fremme børn og unges oplevelse af at indgå i meningsfyldte og sunde fællesskaber, som fremmer deres personlige kompetencer og giver dem mod på at tage ansvar for eget fritidsliv.

Ligeledes ønskes der et øget fokus på at arbejde med helhedsorienterede og tværgående indsatser, som har afsæt i dagtilbudsloven, folkeskoleloven samt ungdomsskoleloven.

Børn og unge kan opleve, at fritidstilbuddet – alt afhængigt af aktivitetens formål og indhold – foregår andre steder, end de er vant til, idet størstedelen af klubbernes nuværende aktiviteter foregår i klubberne.

Forslaget fører til, at det pædagogiske personale enten reduceres i tid, omplaceres eller afskediges. En stor andel af personalet i aftenklubberne er ansat på deltid.

Budgettilpasningen gælder for årene 2024-2027. Det første år de der tale om en besparelse på 10 mio. kr., stigende til næsten 40 mio. kr. om 4 år.

Link, hvor man kan læse de enkelte budgettal, som er i spil nu og for de kommende år:

https://www.frederikshavn.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhPdfSurface/GetAgendaPdf?commId=B%C3%B8rne-%20og%20Ungdomsudvalget&date=26-05-2023%2009.30%20-%2010.00&fileName=Dagsorden%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf

Tekst: Per Rye

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Ekstra budgetmøde i Børne- og Ungdomsudvalget om besparelser' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2023 FrederikshavnsAvis.dk - lokale nyheder fra Frederikshavn

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger