Nye retningslinjer og rammer for detailhandelen

Nye retningslinjer og rammer for detailhandelen

3. september 2020 - kl. 11:56 - af

Byr√•dets visioner for Frederikshavn Kommunes udvikling fort√¶ller, i hvilken retning Byr√•det vil udvikle kommunen og de ‚ÄĚoverordnede greb‚ÄĚ, man i den forbindelse vil g√łre brug af. Det g√¶lder f.eks. at udnytte potentialer, skabe partnerskaber samt samarbejde og sikre sammenh√¶ng p√• tv√¶rs. Flere af ‚ÄĚgrebene‚ÄĚ knytter sig til detailhandel.

Heri fastlægges de overordnede mål for udviklingen indenfor de enkelte sektorer og for hele kommunen. Derfor er det vigtigt, at Kommuneplanens retningslinjer for detailhandel formuleres i samarbejde med branchen og er medvirkende til at udnytte potentialer.

Der peges i de nye retningslinjer p√•, at detailhandel er et vigtigt erhverv i kommunen. Dels besk√¶ftiger detailhandlen mange af kommunens borgere, og dels udg√łr butikkerne i samspil med √łvrige byfunktioner fundamentet for byliv og oplevelser. For nogle borgere og turister er mulighederne for indk√łb, og dermed butikkerne, den prim√¶re √•rsag til at bruge byen. Butikker er dermed et grundl√¶ggende element i udvikling af bymilj√łet.

I 2017 vedtog Folketinget en modernisering af planloven, herunder bl.a. af bestemmelserne for kommunernes detailhandelsplanlægning.

Hvad skal planforslaget medvirke til?

Planforslaget skal således bl.a. medvirke til at skabe optimale rammer for en attraktiv detailhandel, så levende bymidter fremmes til gavn for bosætning, erhverv og turisme samt fremme et varieret butiksudbud i Frederikshavn, Skagen og Sæby.

I de mindre byer skal forslaget sikre, at små og mellemstore butikker som hovedregel etableres i bymidter og bydelscentre eller lokalcentre i de byer, hvor der ikke er udlagt en bymidte.

Der skal bl.a. sikres en klar rollefordeling mellem Frederikshavn bymidte og aflastningsomr√•det ved Hj√łrringvej.

Der √łnskes skabt gode rammer for velfungerende markeder med en effektiv butiksstruktur, og der √łnskes en styrkelse af Frederikshavn i konkurrencen med regionens √łvrige st√łrre handelsbyer, og arealer til butiksform√•l udl√¶gges, hvor der er gode parkeringsforhold og tilg√¶ngelighed for alle trafikarter.

Det skal sikres, at der udl√¶gges arealer til dagligvarebutikker i omr√•der, som er underforsynede med dagligvarer, s√• transportafstandene i forbindelse med indk√łb af dagligvarer begr√¶nses.

Tillægget til planforslaget udlægger ikke nye detailhandelsområder, men indeholder ændringer vedr. de detailhandelsområder, der allerede er udlagt i den gældende kommuneplan. 

Nogle af ændringerne

Afgr√¶nsningen af aflastningsomr√•det p√• Hj√łrringvej Vest i Frederikshavn udvides i mindre omfang. Der gives en ramme for nye dagligvarebutikker p√• 1.700 m2 og for nye udvalgsvarebutikker p√• 15.000 m2.

Dagligvarebutikker i aflastningsomr√•det p√• Hj√łrringvej Vest i Frederikshavn m√• max. v√¶re 3.500 m2, mens udvalgsvarebutikker max. m√• v√¶re 7.000 m2. Der fastl√¶gges en minimumsst√łrrelse for dagligvare- og udvalgsvarebutikker p√• 750 m2.

Det udlagte lokalcenter på Saltebakken i Frederikshavn ændres til et bydelscenter. Den geografiske afgrænsning af centret fastholdes, men der gives mulighed for én dagligvarebutik på max 3.000 m2 og én udvalgsvarebutik på min. 1500 m2 og max. 2000 m2.

Afgr√¶nsningen af bymidten i Frederikshavn √¶ndres i mindre omfang. Bymidten reduceres, s√• ‚ÄĚV√¶rkergrunden‚ÄĚ vest for R√•dhus All√© ikke l√¶ngere er en del af bymidten.

Den maksimale st√łrrelse for dagligvarebutikker i bymidten i Frederikshavn og S√¶by (incl. City Vest) √łges fra 3.500 m2 til 5.000 m2. Der fastl√¶gges en minimumsst√łrrelse for dagligvare- og udvalgsvarebutikker i City Vest i S√¶by p√• 750 m2.

Den maksimale st√łrrelse for dagligvarebutikker i lokalcentre og i omr√•der til enkeltst√•ende butikker √łges fra 1.000 m2 til 1.200 m2.

Der skabes mulighed for udvidelse af en dagligvarebutik i Strandby ved at foretage en mindre udvidelse af lokalcenter Strandby.

I omr√•der til s√¶rligt pladskr√¶vende varegrupper fastl√¶gges en minimumsbutiksst√łrrelse p√• 750 m2.

Bymidte Frederikshavn st√•r noteret til nu 32.721 m2 butiksareal. Det kan √¶ndres til maximalt 80.000 m2. Aflastningscenter Hj√łrringvej vest st√•r anf√łrt med nu 30.750 m2 og kan √łges til 54.950 m2.

Bymidte Skagen st√•r nu opf√łrt med 17.815 m2 og kan √łges til 43.000 m2. Et omr√•de til s√¶rlig pladskr√¶vende varegrupper p√• Kattegatvej kan √¶ndres fra 6.250 m2 til 16.000 m2.

Sæby bymidte er nu 16.890 m2 og kan ændres til 35.000 m2. Lokalcenter Sæby Havn kan gå fra 820 m2 til 1.500 m2.

Fald i butiksarealet

Det samlede butiksareal i Frederikshavn Kommune er faldet med ca. 10 % fra ca. 203.000 m2 til ca. 181.000 m2 i perioden 1999- 2018. Der er sket et fald i butiksarealet i b√•de oplandet til Frederikshavn, Skagen og S√¶by. Det st√łrste fald er sket i oplandet til S√¶by, hvor butiksarealet er reduceret med ca. en fjerdedel.

Butikkerne i oplandet til Frederikshavn har et samlet bruttoetageareal p√• ca. 106.000 m2. Dermed udg√łr arealet af butikkerne i oplandet til Frederikshavn ca. 58 % af det samlede areal i Frederikshavn Kommune. Arealet i oplandet til Frederikshavn er reduceret med ca. 5.600 kvm eller ca. 5 % i perioden 1999-2018.

Butikkerne i oplandet til Skagen har et samlet bruttoetageareal p√• ca. 38.250 m2. Dermed udg√łr arealet af butikkerne i oplandet til Skagen ca. 21 % af det samlede areal i Frederikshavn Kommune. Arealet i oplandet til Skagen er reduceret med ca. 3.600 kvm eller ca. 9 % i perioden 1999-2018. I 2004 var arealet i Skagen ca. 31.900 kvm. Heraf udgjorde dagligvarebutikkerne ca. 10.000 kvm eller ca. 31 % og udvalgsvarebutikkerne ca. 21.900 m2 eller ca. 69 %. I perioden 2004-2014 steg arealet i Skagen med ca. 14 %. I 2014 var arealet ca. 36.200 m2. Heraf udgjorde dagligvarebutikkerne ca. 13.900 m2 eller ca. 38 % og udvalgsvarebutikkerne ca. 22.300 m2 eller ca. 62 %.

Butikkerne i oplandet til S√¶by har et samlet bruttoetageareal p√• ca. 37.150 m2. Dermed udg√łr arealet af butikkerne i oplandet til S√¶by ca. 21 % af det samlede areal i Frederikshavn Kommune. Arealet i oplandet til S√¶by er reduceret med ca. 12.700 m2 eller ca. 25 % i perioden 1999-2018.

H√łringsperioden g√¶lder frem til den 28. oktober.

Link til den omfattende COWI-rapport med alle tal oplistet for byomr√•der og mindre bysamfund og landdistrikter og til h√łringen:

https://dokument.plandata.dk/12_9717345_1598877569065.pdf

https://frederikshavn.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/aktuelle-hoeringer-og-afgoerelser/aktuelle-hoeringer-og-afgoerelser/nye-retningslinjer-og-rammer-for-detailhandel/

Tekst: Per Rye

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Nye retningslinjer og rammer for detailhandelen' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2023 FrederikshavnsAvis.dk - lokale nyheder fra Frederikshavn

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger