FN’s verdensmål drøftes i de politiske udvalg

FN’s verdensmål drøftes i de politiske udvalg

21. november 2020 - kl. 6:33 - af

FN har udstukket 17 verdensmål. Disse er også nået til behandling hos de politiske udvalg under Frederikshavn Kommune. Kommunen har sågar etableret et særligt verdensmålsudvalg.

På baggrund af verdensmålsudvalgets anbefaling til fagudvalgene om at overveje, hvorledes udvalgets beslutninger understøtter verdensmålene, har verdensmålene været drøftet i alle fagudvalgene på nær i Økonomiudvalget; her er drøftelsen blevet udskudt til det igen er muligt at mødes fysisk.

Fagudvalgene har haft mulighed for at behandle alle 17 verdensmål, men som udgangspunkt har de enkelte udvalg drøftet de verdensmål, som administrationen har udvalgt, og som umiddelbart ligger inden for udvalgets ansvarsområder.

Fagudvalgene har drøftet verdensmålene ud fra en dansk kontekst. Nogle af udvalgene har ønsket at få sat fokus på flere verdensmål, end dem administrationen har lagt op til, og der var også flere af udvalgenes medlemmer, som ønskede, at alle 17 verdensmål bliver taget i betragtning ved behandling af de enkelte sager på udvalgets dagsorden.

Samarbejde på tværs af politiske udvalg

Der var enighed i alle fagudvalgene om, at man vil arbejde med de udvalgte mål og løbende følge op på arbejdet, og at det kræver samarbejde på tværs af udvalgene at nå nærmere målene. Enkelte udvalgsmedlemmer spurgte ind til metoder til, hvordan udvalget kunne måle eller på anden vis vurdere om, man kommer tættere på at opfylde målene.

Der blev i alle udvalgene lagt op til, at der årligt sker en form for afrapportering af arbejdet med målene til verdensmålsudvalget. Der var også bred enighed om, at verdensmålene kan være pejlemærker for udvalgets behandling af og beslutning i de enkelte sager.

Verdensmålsudvalget får på udvalgets kommende møde (Teams-møde) den 23. november en status på, hvordan drøftelserne er gået, og hvilke konkrete initiativer, der følger heraf.

Fælles for drøftelserne i de enkelte fagudvalg har været, at arbejdet med flere af verdensmålene er meget diffust og kan være svært at gøre håndgribeligt i lokale sammenhænge. Flere medlemmer udtrykte ønske om, at verdensmålsudvalget satte en tydeligere retning for, hvordan der konkret kan arbejdes med verdensmålene.

Det har udvalgene kigget på

Teknisk udvalg har kigget på Sundhed og Trivsel, Bæredygtig Energi, Ansvarligt forbrug og produktion, Klimaindsats, Livet på land samt Partnerskaber for handling.

Plan- og Miljøudvalget har beskæftiget sig med Rent vand og sanitet, Bæredygtig energi, Industri, innovation og infrastruktur, Bæredygtige byer og lokalsamfund, Klimaindsats samt Partnerskaber for handling. Udvalget har tillige ønsket at tilføje mål nr. 15 – Livet på landet.

Kultur- og Fritidsudvalget har set på Sundhed og Trivsel, Bæredygtig Energi, Ansvarligt forbrug og produktion, Klimaindsats, Livet på land samt Partnerskaber for handling. Udvalget ønsker at tilføje mål nr. 10 – Mindre ulighed.

Sundhedsudvalget har i første omgang koncentreret sig om Sundhed og trivsel, Bæredygtige byer og lokalsamfund samt Partnerskaber for handling. Udvalget følger løbende op på arbejdet med verdensmålene.

Børne- og Ungdomsudvalget har primært set på Sundhed og trivsel, Kvalitetsuddannelse, Mindre ulighed samt Partnerskaber for handling. Udvalget ønsker, at Verdensmålsdagsordnen skal ud og leve blandt børn, unge og medarbejdere i hele Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Socialudvalget har koncentreret sig om Afskaf fattigdom, Anstændige jobs og økonomisk vækst, Bæredygtige byer og lokalsamfund samt Partnerskaber for handling.

Arbejdsmarkedsudvalget drøftede på dets møde den 19. november: Afskaf fattigdom, Kvalitetsuddannelse, Anstændige jobs og økonomisk vækst, Mindre ulighed samt Partnerskaber for handling.

Økonomiudvalget venter med en drøftelse frem til den 18. december. Følgende verdensmål er ikke behandlet i fagudvalgene: Stop sult, Ligestilling mellem kønnene, Livet i havet samt Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Udvalgets sammensætning

Formand for Verdensmålsudvalget er borgmester Birgit S. Hansen (A). Endvidere er disse tilknyttet udvalget: byrådsmedlem Almina Nikontovic (A), byrådsmedlem Jytte Høyrup (V), byrådsmedlem Flemming Rasmussen (UP), byrådsmedlem Christina Lykke (SF), byrådsmedlem Peter E. Nielsen (A), byrådsmedlem Ida Skov (Ø), byrådsmedlem, Erik Kyed Trolle som formand for Frederikshavn Forsyning A/S, kommunaldirektør Mikael Jentsch, direktør for Frederikshavn Forsyning A/S Claus Reimann Petersen, Karl Erik Slynge som formand for Frederikshavn Erhvervsråd,  Rektor ved Frederikshavn Gymnasium Thomas Svane Christensen (som repræsentant for Handelsskolen, Martec, EUC Nord og Gymnasium).

 

Tekst: Per Rye

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'FN’s verdensmål drøftes i de politiske udvalg' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2023 FrederikshavnsAvis.dk - lokale nyheder fra Frederikshavn

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger