Byrådet gør klar til endnu et virtuelt Teams-møde

Byrådet gør klar til endnu et virtuelt Teams-møde

22. januar 2021 - kl. 9:16 - af

De overordnede restriktioner for mødeaktivitet spiller også ind, når det gælder kommunale møder. Således holdes det kommende byrådsmøde den 27. januar som endnu et virtuelt Teams-møde, da de 29 byrådsmedlemmer + diverse folk fra embedsværket ikke må samles så mange i byrådssalen.

Blandt punkterne er en igangsætning af en ny spildevandsplan, som forinden er anbefalet af Plan- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Dernæst skal byrådet forholde sig til en række muligheder for vandløbsprojekter efter vandområdeplanen. Indsatserne på området er bindende for kommunen og skal medvirke til at sikre opnåelse af vandrammedirektivets miljømål om god tilstand. De er en del af Danmarks EU-retlige forpligtelse. Kommunen er således forpligtet til at gennemføre indsatserne, uanset om der kan opnås frivillig medvirken fra lodsejerne eller ej. Også en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse ved Østervrå Vandværk er på dagsordenen med forventet godkendelse af byrådet.

Renovering af tre plejecentre

Derefter venter en principgodkendelse af renoveringsprojekter vedr. Ankermedet Plejecenter i Skagen, Dybvad Ældrecenter samt Kastaniegården i Frederikshavn. Indstillingen er på forhånd tiltrådt af Socialudvalget og Økonomiudvalget.

Boligforeningen Nordlys i Skagen anmoder om huslejestigning for 6 lejemål i forbindelse med forbedringsarbejder, der omfatter bebyggelsen på Daphnesvej, som er opført i 1954. Der er tale om udskiftning af vinduer og døre samt facaderenovering. huslejestigningen overstiger 15%.

Byrådet forventes endvidere at tiltræde en praksisplan for fysioterapi i Nordjylland frem til 2023. Der er tale om ”en formel, politisk tiltrædelse af praksisplanen,” som det udtrykkes i dagsordenen.

Destinationsprojekt Skagen

Udviklingsplanen for destinationsprojekt Skagen er nu færdig. Baggrunden for arbejdet med planen var, at Skagen blev udpeget til destinationsprojekt af Dansk Kyst- og Naturturisme i juni 2017. Skagen blev udpeget på baggrund af en række vækstindikatorer samt på baggrund af status på de strategiplaner, som er udarbejdet for Skagen. Dansk Kyst- og Naturturisme og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har bidraget med midler. Midlerne skulle matches 50/50, hvilket har medført, at Frederikshavn Kommune har medfinansieret projektet via medarbejdertimer.

Ekstra pædagogisk personale

Enhedslisten stiller forslag til drøftelse i Byrådet om, at der skal gives midlertidig økonomisk mulighed for at have mindst samme ekstra pædagogisk personale i daginstitutionerne som ved nedlukningen i foråret. Ligeledes mener Enhedslisten, at vuggestuer, børnehaver og dagpleje skal sikres mindst lige så meget ekstra rengøring som i foråret, så personalet kan bruge arbejdstiden på at være sammen med børnene.

Link til den samlede byrådsdagsorden med bilag:
https://frederikshavn.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhPdfSurface/GetAgendaPdf?commId=Frederikshavn%20Byr%C3%A5d&date=27-01-2021%2019.00%20-%2021.00&fileName=Dagsorden%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf

Tekst: Per Rye

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Byrådet gør klar til endnu et virtuelt Teams-møde' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2023 FrederikshavnsAvis.dk - lokale nyheder fra Frederikshavn

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger