Der gøres klar til ny kommunaldirektør

Der gøres klar til ny kommunaldirektør

16. april 2021 - kl. 8:12 - af

Økonomiudvalget skal på udvalgets kommende møde den 21. april forholde sig til, hvad man vil stille af krav til en stillingsbeskrivelse (stillings- og personprofil) for en ny kommunaldirektør, når den nuværende kommunaldirektør Mikael Jentsch stopper med udgangen af august.

Kommunen har indgået aftale med en ekstern part, Muusmann A/S, og at finde frem til den rette person. Der forventes fastsat en ansøgningsfrist til den 16. maj med efterfølgende samtaler og test i perioden 25. maj til 11. juni. Pågældende afsættes på kontrakt.

Kommunaldirektøren refererer til borgmesteren og skal fungere som professionel rådgiver for hele byrådet og være brobygger mellem det politiske niveau og kommunens direktion og administration.

Kommunaldirektøren er hele kommunens kommunaldirektør og skal som kommunens øverste administrative chef være en synlig, nærværende, lyttende og engageret skikkelse i den mangfoldighed af initiativer, aktiviteter, møder, og arrangementer som hele tiden foregår i og udenfor den kommunale organisation, og som bidrager til at skabe tro på fremtiden og positive fortællinger om mulighederne i Frederikshavn Kommune.

Ambition og udvikling

Af opslaget ventes det bl.a. at komme til at fremgå, at Frederikshavn er en kommune, der er drevet af en ambition om udvikling. Det handler om udvikling – både når der tales om bosætning, erhvervsudvikling, infrastruktur mv, men også når der tales om udvikling i samarbejdet mellem borgere og kommune, med de mange organisationer og foreninger, i byerne og i de mindre landsbysamfund og ikke mindst i den kvalitet, der hver dag leveres til kommunens borgere fra dedikerede og professionelle medarbejdere.

Frederikshavn Kommune beskriver sig selv som, at den ikke er den mest velhavende kommune i landet, men den står på et solidt og afbalanceret økonomisk grundlag, der suppleres med mod og vilje til at fortsætte med at investere både tid, viden og kompetencer i udviklingen af hele kommunen.

Frederikshavn er en kommune, der har erfaring med, at vækst og udvikling ikke kommer af sig selv, men er resultat af et vedvarende fokus på at udnytte og udvikle de potentialer, der er i kommunen. Samspillet mellem velfærd, et stærkt lokalsamfund og et erhvervsliv med virkelyst er forudsætningerne for at drive denne udvikling.

Visionær og en sikker hånd

Den nye kommunaldirektør skal være visionær og kunne skabe synergier og skal samtidig kunne være på forkant i forhold til at identificere fremtidige udfordringer.

Stillingen indebærer et særligt ansvar for at have føling med de politiske strømninger, prioriteringer, muligheder og beslutninger i den kommunale organisation og for med sikker hånd at rådgive politikerne om, hvor mulighederne er, og hvor grænserne går. Det er nødvendigt at have den fornødne pondus, viden og faglighed i rådgivningen, og som politiker skal man i alle situationer og sammenhænge føle sig tryg ved de svar, der gives. Stillingen indebærer også ansvaret for, i samarbejde med de øvrige medlemmer af direktionen, løbende at tilvejebringe et fyldestgørende og relevant vidensgrundlag og information til den politiske beslutningsproces.

Motiverende og dynamisk chef

Den kommende kommunaldirektør skal understøtte, at direktionen er et forum, hvor svarene ikke altid er givet på forhånd, men derimod i høj grad opstår som konsekvens af deling af viden samt tillidsfulde og åbne drøftelser. Stillingen indebærer medvirken til sikker styring af økonomien i kommunen og herunder sparring med de øvrige direktører om økonomisk styring på deres fagområder.

Kommunaldirektøren skal arbejde for at give bedst mulige betingelser for ledere og medarbejdere i kommunen og tage initiativer i forhold til at sikre, at kommunen er karakteriseret ved at have attraktive arbejdspladser og medarbejdere med stærke kompetencer, som kan udfolde deres potentiale til gavn for kommunens borgere.

Stillingen fordrer en person som i alle sammenhænge formår at balancere sikkert mellem på den ene side at træde et skridt frem og tage initiativ og på den anden side at træde et skridt tilbage og lytte. Der søges en motiverende og dynamisk chef, som ledere og medarbejdere kan spejle sig i, og som navigerer sikkert og professionelt. Den kommende kommunaldirektør skal have personlig gennemslagskraft og integritet og praktisere en uformel og inkluderende ledelsesstil.

Tekst: Per Rye

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Der gøres klar til ny kommunaldirektør' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2023 FrederikshavnsAvis.dk - lokale nyheder fra Frederikshavn

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger