Samarbejde i det nære akutte beredskab

Samarbejde i det nære akutte beredskab

12. november 2021 - kl. 6:36 - af

På Sundhedsudvalgets møde i august blev udvalget orienteret om, at Regionen har søgt dialog med 4 nordjyske kommuner om muligheder for et tættere samarbejde – dels på det akutte område og dels i forhold til at udnytte kapaciteten i Den Præhospitale Virksomhed (DPV) til at få bedre og mere sammenhængende forløb for borgerne.

Region Nordjylland har paramedicinerbiler i Skagen og Frederikshavn, som er i beredskab døgnet rundt hele året til akut sygdom og tilskadekomst. Men, når paramedicinerbilerne ikke er kaldt ud til akutte opgaver, så ønsker Regionen at afsøge mulighederne for at styrke det nære akutte beredskab ved at stille paramedicinernes kompetencer til rådighed.

Region Nordjylland har derfor i sommerhaft en administrativ dialog med Frederikshavn Kommune om mulighederne for et samarbejde mellem det kommunale sundhedspersonale og paramedicinerne til gavn for borgerne i kommunen. Kommunalt Lægeligt Udvalg i Frederikshavn Kommune er orienteret.

Efterfølgende har der været afholdt en workshop, hvor forslag til et tættere samarbejde mellem paramedicinerne og kommunens sygeplejersker i hjemme- og sygeplejegrupperne og på plejecentrene er konkretiseret. Sundhedsudvalget står nu over for en godkendelse af, at samarbejdet sættes i gang fra den 1. december i år.

Fælles vurdering af borgeren

Blandt de konkrete forslag ønskes der mulighed for, at den kommunale sygeplejerske kan tilkalde en paramediciner til en fælles vurdering af borgeren med understøttende målinger for at kvalificere det videre forløb for borgeren.

Desuden indtænkes det, at den kommunale sygeplejerske tilkalder – via et direkte nummer til AMK-vagtcentralen – en ledig paramediciner. Samarbejdet er baseret på, at paramedicineren straks forlader opgaven, som sygeplejersken har kaldt hjælp til, hvis der kommer et akutkald fra AMK-vagtcentralen.

Som en tredje indsats for at øge kendskabet til hinanden ønskes der også igangsat relationsopbyggende indsatser mellem de kommunale sygeplejersker og paramedicinerne. Det er både mere formelle, aftalte aktiviteter og uformelle aktiviteter. Paramediciner og sygeplejerske og / eller SOSU-assistent / SOSU-hjælper debriefer sammen, når de er til stede ved voldsomme hændelser (f.eks. hjertestop). Der opfordres til, at paramedicinerne kan komme forbi hjemme- og sygeplejegrupper og plejecentre på mere uformelle besøg.

Bedre kvalificeret grundlag før indlæggelse

Formålet med et tættere samarbejde er at skabe bedre patient- og borgerforløb og udnytte ressourcerne bedre på tværs af region og kommune. Paramedicinernes opgaver skal løses i de perioder, hvor de ikke er tilkaldt til akutte opgaver.

Der forventes et mere kvalificeret grundlag for vurdering inden indlæggelser – både for sygeplejersken og for vagtlægen. Dette forventes at medføre færre (gen)indlæggelser og øget tryghed for både borgere og pårørende.

Der forventes også en klar kontaktflade og et øget kendskab og tillidsopbygning, som styrker samarbejdet mellem paramedicinere og kommunens sygeplejersker til gavn for den enkelte borger. Da almen lægepraksis er den tætteste samarbejdspartner for kommunens sundhedspersonale, er der for Frederikshavn Kommune behov for, at almen praksis ligeledes bliver tænkt ind i det konkrete samarbejde om styrkelse af det nære akutte beredskab. Det er aftalt, at Regionen i forlængelse heraf indleder en dialog med de praktiserende læger.

Der var en drøftelse af, at plejecentrene skal kontakte en udekørende akutsygeplejerske, inden der tages kontakt til paramediciner. Dette er valgt, fordi plejecentrene ikke har døgndækning af sygeplejerske, og det forventes, at henvendelser til paramedicinerne også vil komme i aften- og nattevagterne.

Tekst: Per Rye

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Samarbejde i det nære akutte beredskab' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2023 FrederikshavnsAvis.dk - lokale nyheder fra Frederikshavn

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger