Muligheder for håndtering af skæmmende ejendomme

Muligheder for håndtering af skæmmende ejendomme

29. november 2021 - kl. 9:38 - af

Plan og Miljøudvalget har ønsket en beskrivelse af mulighederne for at håndtere, hvad der i politisk forstand betegnes som ”skæmmende ejendomme”. Plan og Boligstyrelsen har udgivet en vejledning herom, som indgår i behandlingen, når Plan- og Miljøudvalget drøfter sagen den 30. november.

Hovedpunkterne i vejledningen er:

En kommune kan efter planloven optage bestemmelser om bygningers omfang og udformning i en lokalplan. Der kan ligeledes optages bestemmelser om udformning, anvendelse og vedligeholdelse af ubebyggede arealer. Forhold, der ikke er omfattet af planlovens § 15, stk. 2 (lokalplankataloget)l, kan ikke reguleres i en lokalplan.

Lokalplanbestemmelser gælder alene for fremtidige nye forhold. Lokalplaner kan ikke regulere eksisterende forhold, der er til stede før vedtagelsen af lokalplanen. En lokalplan indeholder ingen handlepligt. Der kan derfor ikke stilles krav om, at lokalplanens muligheder skal føres ud i livet. Der kan heller ikke stilles krav om, at eksisterende forhold skal leve op til en ny lokalplans bestemmelser. Opfyldelse af en lokalplans bestemmelser for nye forhold vil typisk være koblet til ibrugtagning. Selve byggefasen er ikke reguleret af lokalplanen.

Stille krav til ejer

Med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven er det muligt for en kommune at stille krav til virksomheder og ejere af ejendomme om fjernelse af uhygiejniske forhold, håndtering af affald samt afskaffelse af forurening. Kommunen kan regulere forhold ved udstedelse af påbud eller forbud. Påbud og forbud kan alene anvendes ved uhygiejniske forhold eller forurening af luft, vand eller jord. Sikkerhedsmæssige problemer eller visuelt skæmmende forhold er ikke reguleret af Miljøbeskyttelsesloven.

Byggeloven giver mulighed for at stille krav til en ejendom, ejendommens ubebyggede arealer og ubebyggede grunde, så de ikke må frembyde fare for ejendommens beboere eller andre. De må ikke være behæftet med væsentlige mangler, og de skal holdes i sømmelig stand.

Udstedelse af påbud

Kommunen har mulighed for at udstede påbud, såfremt der sker overtrædelser af byggeloven. Sømmelig stand angår ejendommens ydre fremtræden. Der kan udstedes påbud om oprydning eller fjernelse af effekter, såfremt rodet er tilstrækkelig graverende. Et påbud skal være konkret og klart beskrive, hvilke effekter der skal fjernes, fordi de vurderes at være affald, og hvilke effekter der skal ryddes op.

Man kan ikke kræve f.eks. byggematerialer, der skal anvendes, fjernet, men man kan forlange, at de skal placeres i afgrænsede bunker.

Det er i domspraksis konstateret, at bestemmelsen ikke kan anvendes til at kræve fjernelse af ukrudt.

Få beføjelser

Samlet set har kommunen ikke store beføjelser til at regulere privat ejendom. Kommunen kan forhindre uhygiejniske forhold og forurening og kræve oprydning og vedligehold, når forholdene er graverende. Der skal altså være store og væsentlige ulemper eller farer for andre til stede.

Kommunen kan i forbindelse med salg af en kommunal grund sætte betingelser for grundens anvendelse og udførelse heraf. Der er tale om privatretlige forhold – altså noget, der skal aftales parterne imellem i forbindelse med handlen.

Tekst: Per Rye

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Muligheder for håndtering af skæmmende ejendomme' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2023 FrederikshavnsAvis.dk - lokale nyheder fra Frederikshavn

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger