Det kommende byråd har konstitueret sig

Det kommende byråd har konstitueret sig

3. december 2021 - kl. 13:35 - af

P√• det kommende byr√•ds konstituerende m√łde blev Birgit Stenbak Hansen (A) officielt valgt som formand for kommunalbestyrelse (l√¶s: borgmester) for den n√¶ste 4 √•rs periode.

Samtidig blev Peter E. Nielsen (A) blev valgt som 1. viceborgmester og John Lamp Henriksen (C) valgt som 2. viceborgmester.

Det nye byr√•ds f√łrste ordin√¶re m√łde er fastsat til den 26. januar 2022. Byr√•dsm√łder annonceres en uge forud p√• netaviser og i lokalaviser.

F√łlgende 6 byr√•dsmedlemmer blev valgt til √ėkonomiudvalget: Birgit S. Hansen (A), Kurt Kirkedal Jensen (A), Tina Kruckow (A), Almina Nikontovic (A,) Ole R√łrb√¶k Jensen (A), Mette Hardam (V) og John Lamp Henriksen (C). Her er borgmesteren automatisk formand. Udvalget varetager prim√¶rt kommunens √łkonomiske planl√¶gning og varetager samordningen af l√łsningen af kommunens planl√¶gningsopgaver.

Til Social- og Sundhedsudvalget, som fremover udg√łr √©t udvalg, er valgt 7 medlemmer: Ole R√łrb√¶k Jensen (A), Brian Kj√¶r (A), Tina Nymann (A), Irene Hjortsh√łj (A), Mette Hardam (V), Jan Bjeldbak (V) samt Thomas Hjort (DF). Udvalget tager sig prim√¶rt af opgaver vedr√łrende kommunens sociale institutioner og selvejende institutioner, som byr√•det har indg√•et overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtigelser efter sociallovgivningen og desuden bl.a. forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter, herunder forbyggende hjemmebes√łg og hjemmesygepleje.

I Arbejdsmarkedsudvalget har disse 7 politikere f√•et plads: John Karlsson (A), Erik Kyed Trolle (A), Gitte Kiilerich (A), June Menne (A) Martin T√łttrup Kelkelund (A), Jan Bjeldbak (V) samt Peter S√łrensen (V). Udvalget tr√¶ffer afg√łrelser og varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver p√• det arbejdsm√¶ssige omr√•de og p√• besk√¶ftigelsesomr√•det, herunder aktivering, integration, kontanthj√¶lp, sk√•ne- og flexjob, sygedagpenge, revalidering, tilkendelse af f√łrtidspension og lignende samt Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Teknik samt Plan- og Milj√ł

Teknisk Udvalg vil v√¶re repr√¶senteret ved Karsten Thomsen (A), Almina Nikontovic (A), Susanne Ven√ł (A), Irene Hjortsh√łj (A), Jens Borup (V), Lone Haugaard (V) samt Jens Nygaard (D). Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver p√• det tekniske og forsyningsm√¶ssige omr√•de, herunder opgaver vedr√łrende offentlige og private veje, navne til gader og veje, varmeforsyning, spildevand samt vandforsyning i det omfang dette ikke er udskilt i selvst√¶ndige selskaber. Udvalget varetager tillige drift og vedligeholdelse af offentlige veje, kloak- og spildevandsanl√¶g, kommunale rekreative omr√•der, herunder kommunale skove, vandl√łb, parker og kommunale havne.

Disse 7 medlemmer er valgt til Plan- og Milj√łudvalget: Peter E. Nielsen (A), Erik Kyed Trolle (A), John Karlsson (A), Tina Kruckow (A), Gitte Kiilerich (A), Martin T√łttrup Kelkelund (A) samt Peter S√łrensen (V). Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver indenfor bl.a. plan-, bygge,- milj√ł,- og naturomr√•det, herunder opgaver vedr√łrende, myndighedsadministration af – affaldsomr√•det og √łvrige forsyningsomr√•der – planloven – naturbeskyttelsesloven – byggeloven – byfornyelse og boligforbedring – milj√ł- og vandl√łbslovgivningen.

B√łrn, unge samt kultur og fritid

B√łrne- og Ungdomsudvalget kommer til at best√• af disse 7: Christina Lykke Eriksen (F), Karsten Thomsen (A), Tina Kruckow (A), Anders Christiansen (A), Susanne Ven√ł (A), Kasper Bagnkop (A) samt Lone Haugaard (V). Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens p√¶dagogiske, undervisningsm√¶ssige, sociale og sundhedsm√¶ssige opgaver vedr. b√łrn og unge, herunder opgaver vedr√łrende dagplejer og vuggestuer, b√łrnehaver, integrerede institutioner og sm√•b√łrnsklubber, folkeskoler, specialundervisning og skolefritidsordninger, ungdomsskole, SSP, fritids- og ungdomsklubber samt √łvrige ungdomsindsats samt den forebyggende indsats for b√łrn.

Kultur- og Fritidsudvalget vil fremover best√• af disse 7: Peter Laigaard (C), Kurt Kirkedal Jensen (A), Anders Christiansen (A), June Menne (A), Tina Nymann (A), Kasper Bagnkop (A) samt Asger Mortensen (V). Udvalget varetager bl.a. den umiddelbare forvaltning af kommunens fritids-, idr√¶tsm√¶ssige og kulturelle opgaver, herunder opgaver vedr√łrende biblioteksvirksomhed, musik- og billedskole, folkeoplysning, fritids- og idr√¶tsanl√¶g og sv√łmmehaller udenfor folkeskolen, tilskud til private haller, museer, teater, kulturhuse og √łvrig kulturel virksomhed, herunder offentlig kunstudsmykning og tilskud mv. til kulturelle form√•l samt drift af selvejende institutioner.

Til B√łrn og Unge-udvalget, som bl.a. tr√¶ffer afg√łrelser i sager vedr√łrende b√łrn og unge, lov om social service, herunder anbringelse af b√łrn uden for hjemmet uden for√¶ldremyndighedshaverens samtykke m.v. er fra Byr√•det valgt Brian Kj√¶r (A) og Irene Hjortsh√łj (A) med Thomas Hjort (DF) og John Lamp Henriksen (C) som stedfortr√¶dere. I udvalget sidder desuden byretsdommeren i retskredsen samt 2 p√¶dagogisk-psykologisk sagkyndige udpeget af statsforvaltningen.

Til Distriktsrådet er valgt Anders Christiansen (A), formand Brian Kjær (A) og Lone Haugaard (V). Distriktsudvalget har nu været nedsat i så lang en periode, at det har fået en permanent karakter. Derfor anbefales det, at Distriktsudvalget ændres til Distriktsrådet. Der er 29 medlemmer. Distriktsrådet er et rådgivende dialogforum mellem byrådet og borgerne i oplandsbyer, landsbyer og landdistrikter.

Link, hvor fordelingen af poster for samtlige udvalg og råd kan ses:

https://frederikshavn.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhPdfSurface/GetAgendaPdf?commId=Frederikshavn%20Byr%C3%A5d&date=Frederikshavn%20Byr%C3%A5d%2F01-12-2021%2019.00%20-%2022.00&fileName=Frederikshavn%20Byr%C3%A5d%2F01-12-2021%2019.00%20-%2022.00%2FReferat%20-%20%C3%85ben.pdf

 

Tekst: Per Rye

 

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Det kommende byråd har konstitueret sig' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2023 FrederikshavnsAvis.dk - lokale nyheder fra Frederikshavn

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger