Ny model for tildeling af ressourcer på skoleområdet

Ny model for tildeling af ressourcer på skoleområdet

4. december 2021 - kl. 11:38 - af

Indførelsen af bæredygtige børneområder med budget 2015 havde som et af formålene at etablere en distriktsstruktur, der kunne imødegå de udfordringer, kommunen stod overfor med faldende børnetal og en økonomisk presset situation.

Målet var at skabe mere fagligt og økonomisk robuste børnemiljøer, at forenkle ledelsesstrukturen samt frigøre ressourcer ved samling af enheder på færre adresser. Distriktsfællesskabet skulle dermed kunne ”bære” de afdelinger i distrikternes dagtilbud og skoler, som ikke var rentable set i en selvstændig kontekst, altså skabe en ”bæredygtighed” på området.

I visionen for et fagligt, socialt og bæredygtigt børneområde blev det tilbage i 2015 beskrevet, at ”Bæredygtighed udtrykker evnen til at skabe og sikre de bedst mulige betingelser både nu og for fremtiden. Det handler om robusthed, det handler om at være forudseende og det handler om rettidig omhu. Vi skal sikre denne robusthed både fagligt, økonomisk og socialt”.

Nogle distrikter stadig økonomisk presset

Nogle skoledistrikter er stadig økonomisk presset på trods af indførelsen af bæredygtige børneområder. Særligt mindre skoleafdelinger i oplandsbyerne sætter distriktets fælles økonomi under et vist pres, idet den nuværende model for ressourcetildelinger tager udgangspunkt i elevtal uden hensyn til klassestørrelse.

Færre børn er en udfordring

Det faldende børnetal i kommunen vil give fortsat en udfordring i forhold til sikringen af den ressourcemæssige ramme på skoleområdet og organiseringen i hold og klasser.

Når ressourcerne bruges på små klassestørrelser, betyder det færre ressourcer til inklusion, særlig støtte, holddannelse, forberedelse, uddannelse mv. i distriktet.

Alternativt bliver det nødvendigt jævnligt at ændre på klassedannelsen i de større skoleafdelinger og arbejde med samlæsning af flere klassetrin i de mindre afdelinger.

Tildelingen til skolerne sker altså ud fra elevtallet på skolerne, en model som ikke længere er økonomisk bæredygtig for skoledistrikt Syd, hvor man er udfordret af lave klassekvotienter.

Herudover er den nuværende model meget kompleks med mange variabler. Der er derfor behov for en ny ressourcetildelingsmodel, som fordeler midlerne efter andre parametre.

Børne- og Ungdomsudvalget skal nu på udvalgets næste møde den 7. december se på muligheder og behovet for en ny model for tildeling af ressourcer.

Bestyrelserne kan skrue på parametrene

Med baggrund i de beskrevne udfordringer med den nuværende tildelingsmodel foreslås følgende proces: Forslag til ressourcetildelingsmodel præsenteres for Børne- og Ungdomsudvalget i januar 2022. Ressourcetildelingsmodellen præsenteres efterfølgende på et dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og skolebestyrelserne i januar 2022. På mødet vil bestyrelserne have mulighed for selv at arbejde med modellen, hvor de kan skrue på de forskellige parametre for tildeling og følge konsekvenserne heraf.

Modellen sendes derefter i høring i skolebestyrelserne i 4 uger. En endelig model for tildeling af ressourcer vedtages af det nye Børne- og Ungdomsudvalg til marts næste år.

Kommunaldirektøren indstiller, at den foreslåede proces godkendes.

Tekst: Per Rye

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Ny model for tildeling af ressourcer på skoleområdet' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2023 FrederikshavnsAvis.dk - lokale nyheder fra Frederikshavn

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger