Projekt for mere hjemlighed på plejehjemmene

Projekt for mere hjemlighed på plejehjemmene

8. januar 2022 - kl. 7:26 - af

Center for Sundhed og Pleje har søgt om økonomiske midler til et projekt om mere hjemlighed på plejehjem. Projektet kaldes ”Det levede liv på plejecentrene skabes i samarbejde med pårørende, de frivillige og lokalsamfundet”.
Ansøgningen om tilskud til projektet er imødekommet. Tilskuddet udgør i perioden fra nu og frem til den 30. april 2023 i alt 2.950.787 kr. Puljemidlerne skal bl.a. dække udgifter til ansættelse af ”brobyggere”, indkøb af materiale til at kunne udføre flere ønsker til det levende liv samt konsulentbistand, der skal være behjælpelig med at lave workshops og opbygge en model for indsatsen.
Det nye sammenlagte Social- og sundhedsudvalg får på dets første møde den 10. januar en orientering om projektet.

Formål med projektet
Målet med projektet er at skabe de stjernestunder, som hver enkelt beboer og de pårørende har brug for, for at det levede liv kan blive en del af hverdagen.
Formålet er hermed, at plejecentrene kommer til at føles som et hjem for beboerne, hvor der er fokus på hjemlighed og fællesskab som et sted, hvor det er indbydende for pårørende at komme på besøg.
Noget af det, som gør det hjemligt at komme og at få besøg, er, at hjemmet kan være rammen om fælles projekter og aktiviteter. Derfor vil man med projektet også undersøge, hvordan man kan byde civilsamfundet indenfor, så det bliver naturligt for både plejecenteret og civilsamfundet at tænke hinanden som ressourcer og samarbejdspartnere, samt hvordan der kan gøres brug af hinanden og hinandens omgivelser.
Det kan fx være at rykke musikundervisningen fra skolerne over i fællesrummene på plejecentrene, eller lave ”lektie-hjælp”, hvor børnene kommer og øver sig i oplæsning sammen med de borgere, som gerne vil have læst op for sig.
”Dette ønsker vi at skabe ved at nytænke og udvikle en overordnet samarbejdsmodel for, hvordan vi i højere grad kan efterleve beboernes individuelle ønsker og behov i hverdagen med henblik på at skabe de hjemlige rammer ved at indtænke de frivillige og civilsamfundet mere systematisk,” hedder det i projektet.
Samarbejdsmodellen skal være med til at sikre en ens retning for, hvordan man vil efterleve beboernes behov. Den skal være fleksibel, så hvert enkelt plejecenter kan efterleve de individuelle behov, deres beboere har.

Fra ønsker til konkrete rammer
Projektet peger endvidere på, at ”for at det kan lykkes at skabe rammerne for beboernes levede liv forudsætter det flere elementer: først og fremmest skal vi have fokus på og rum til at ”oversætte” ønsker til konkrete rammer for, hvordan det levede liv kan komme til udtryk i hverdagen.”
Det kan fx være midler til, at der kan laves et værksted, hvor beboerne kan bygge fuglehuse sammen med deres pårørende eller frivillige, ændre udendørsarealerne, så de minder om private haver, et syhjørne, hvor beboerne kan samles og strikke, en ”mini-campingplads” udenfor til hygge og samvær og mulighed for overnattende gæster, eller udsmykning af gangene på plejecentrene, så beboerne får en fornemmelse af at være i eget hjem.
”Det vigtigste er, at der er mulighed for at kunne efterleve de individuelle behov for, hvordan det levede liv kan komme til udtryk, men også at vi har muligheden for at være fleksible og omskiftelige i de muligheder vi tilbyder i takt med, at der kommer nye beboere til.”

Frivilliges, pårørendes og beboernes forventninger
”For det andet skal vi have rum til og understøttelse af frivillige, som kan bidrage til at få det til at ske og til at støtte det levede liv. Det skal være indbydende at være gæst og komme på besøg; derfor skal frivillige let kunne komme ind, føle sig velkomne og have rum til at udfolde sig. Derfor skal vi også være undersøgende på, hvilke behov de pårørende og de frivillige har i forhold til at sikre, at plejecentrene er indbydende at komme på.”
For det tredje vil man udvikle en overordnet samarbejdsmodel, som skal understøtte, at man får en ens overordnet tilgang på tværs af plejecentrene for, hvad man som frivillige, pårørende og beboere kan forvente i forhold til rammerne for at sikre selvbestemmelse og hjemlighed.
Samarbejdsmodellen skal være fleksibel med mulighed for klyngevise tilpasninger, men den skal også være med til at sikre, at uanset hvor i kommunen man bor, så er der de samme rammer for at få efterlevet ens konkrete behov og ønsker til, hvordan omgivelser og plejecentre tilpasses hinanden, så det er muligt at udfolde det levede liv.
Projektet er i øvrigt i tråd med ”Team hverdagsrehabiliteringsindsatsen” på plejecentrene, som i samarbejde med personalet har fokus på beboernes ønsker og behov til deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne for at øge og bevare livskvaliteten samt selvstændigheden. Samtidig med hænger indsatsen også sammen med den nye afprøvning med fællesskabsråd.

Tekst: Per Rye

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Projekt for mere hjemlighed på plejehjemmene' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2023 FrederikshavnsAvis.dk - lokale nyheder fra Frederikshavn

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger