Ældrerådet ønsker fokus på kvalitetsstandarder på plejeområdet

Foto: Mark Knudsen.

Ældrerådet ønsker fokus på kvalitetsstandarder på plejeområdet

27. januar 2022 - kl. 8:20 - af

Det nye ældreråd har afholdt sit første møde, hvor man har truffet en række beslutninger og er fremkommet med diverse anbefalinger og fokuspunkter.
Et punkt på dagsordenen var faste teams inden for plejeområdet. Ældrerådet peger her på vigtigheden af, at de selvstyrende teams har fokus på, at der fortsat er kvalitetsstandarder, der skal ”opfyldes” ved levering af plejen. Man peger på, at der i sagsfremstillingen omtales et igangværende projekt mellem hjemme- og sygeplejegruppe samt lægeklinik i Frederikshavn vedr. ”Hjemmeplejelæge”. Ældrerådet ser positivt på dette og vil gerne have oplyst, hvilke hjemme-/sygeplejegrupper, der deltager i projektet. Ældrerådet nævner samtidig, at rådet er glad for at være repræsenteret i følgegruppen til projekt ”Faste teams i ældreplejen” og tager sagen til efterretning.

Positivt med hjemlighed på plejecentrene
Et andet punkt vedrørte puljemidler til praksisnært kompetenceløft til nedbringelse af antipsykotisk medicin. Ældrerådet ser positivt på, at der nu tages initiativ til at lave kompetenceløft vedr. bedre trivsel for borgere med demens på de somatiske plejecentre og tager sagen til efterretning.
Ældrerådet finder det positivt, at der skal arbejdes med mere hjemlighed på plejecentrene, og der er efter rådets opfattelse mange spændende tanker i projektet. Det er for Ældrerådet vigtigt, at indsatsen er med respekt for den enkelte beboers ønsker. Derfor efterlyses en nærmere beskrivelse af ”brobyggernes” rolle og opgave.
Om udmøntning af tilførte budgetmidler ved budgetforliget 2022 for Center for Sundhed og Pleje
Finder Ældrerådet, at det er rigtig gode tiltag, der er planlagt gennemført i år for at tiltrække og fastholde medarbejdere inden for plejeområdet. Ældrerådet ønsker at blive orienteret om ”mesterlærepakken”, når denne ordning er blevet nærmere beskrevet, og rådet påpeger vigtigheden af, at der er tilstrækkelig med faglighed i hjemmeplejegruppen til at varetage opgaven. Ældrerådet anbefaler, at man bruger erfaringerne fra ”Skagenpakken” til at gennemføre lignende tiltag inden for plejen i den øvrige del af Frederikshavn Kommune. Ældrerådet anbefaler, at der laves en status på udmøntningen medio 2022.

Kontaktpersoner til plejecentre
Ældrerådet har på mødet også udpeget medlemmer til kontaktpersonordningen mellem Ældrerådet og kommunens plejecentre.
Fordelingen ser således ud: Ankermedet Skagen: Hanne Andersen, Drachmannsvænget Skagen: Dorte Kruse Vestergaard, Lindevej Skagen: Dorte Tofting, Ålbæk Plejecenter: Dorte Tofting, Strandgården i Strandby: Dorte Kruse Vestergaard, Abildparken Frederikshavn: Lilly Pedersen, Bangsbo: Alice Eriksen, Caspershus Frederikshavn: Kim Larsen, Kastaniegården Frederikshavn: Hanne Andersen, Søparken Frederikshavn: Chris Sørensen, Rosengården Sæby: Karl Aage Brasted, Sæby Ældrecenter: Karl Aage Brasted, Dybvad Ældrecenter: Kaj Mathiassen, Østervrå Ældrecenter: Kaj Mathiassen. Plejecenterlederne tager herefter kontakt til ældrerådsmedlemmerne for aftale om første møde.

Tekst: Per Rye

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Ældrerådet ønsker fokus på kvalitetsstandarder på plejeområdet' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2023 FrederikshavnsAvis.dk - lokale nyheder fra Frederikshavn

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger