Byrådet afgav positivt svar om kystnære havvindmøller

Illustrationsfoto.

Byrådet afgav positivt svar om kystnære havvindmøller

23. juni 2022 - kl. 9:12 - af

Byrådet afgav onsdag aften et positivt høringssvar om de planlagte kystnære test-havvindmøller nær Hirsholmene.

”Vi er helt klar over, at der er delte meninger om, at de skal stå der. Men også i vores kommune skal vi have områder til opstilling af de store elementer, som den grønne omstilling kræver. Og vi vil have svar, og vi vil have leveret på: ”Hvad er der i det for vores område?”” udtaler borgmester Birgit Stenbak Hansen efter byrådsmødet.

Avisen skrev for nylig om planerne om opstilling af omkring 5 stk. 256 m høje havvindmøller ud for Frederikshavn. Møllernes høje er af samme størrelse som de største pyloner på Stiorebæltsbroen. Byrådets høringssvar er en reaktion på den VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet), som aktuelt er i høring.

I VVM-redegørelsen er der fokus på indvirkning på natur, fugle, hav, dyr, fredninger, Hirsholmene, det visuelle og meget mere.

”Naturligvis vil møllerne have indvirkning på omgivelserne. De er store. Når det så er sagt, er vi politisk enige om at medvirke til at fremme omstillingen til mere grøn energi. Vi bliver nødt til at levere på den dagsorden med opstilling af store elementer som vindmøller,” fastslår Birgit Hansen.

Hvad er der i det for vores område?

Borgmesteren fortsætter sin kommentar: ”Vi medvirker til at passe på kloden ved grøn omstilling. Vi spørger dog også lidt mere jordnært: ”Hvad er der i det for vores område af billig strøm, arbejdspladser osv.?””

”Vi fik nogle af svarene på borgermødet her i juni: nemlig at en lokal virksomhed, som er en del af European Energy allerede nu arbejder med afledte arbejdsopgaver i forbindelse med overgang til grøn energi,” fortsætter borgmesteren.

Der planlægges PTX (Power to X) på baggrund af vindenergien. PTX betyder at omdanne elektricitet via elektrolyse til brint, som kan bruges direkte, eller som kan kombineres med andre elementer og raffineres til grønt brændstof.

”Det vil komme os til gode direkte og i form af øgede bunking-aktiviteter (tankning af skibsbrændstof) til skibe, der sejler i Kattegat,” bemærker Birgit S. Hansen.

Forudsætning for grønne investeringer

”Den grønne strøm er desuden en grundforudsætning for tiltrækning af nye grønne investeringer og dermed nye arbejdspladser. Ingen grøn strøm – ingen investeringer, for man kan ikke fremstille grønne produkter på basis af sort energi. Så den grønne strøm fra møllerne er en grundforudsætning for tiltrækning af nye virksomheder til vores område,” konstaterer Frederikshavn Kommunes borgmester.

Hun peger endvidere på, at der tillige vil være indtjening på havnen i forhold til udskibning. Der vil være køb af salg af materiale og arbejdskraft. Der vil være overnatninger, som hoteller og restauranter profiterer af. Og måske kan der hen ad vejen laves guidede ture ud møllerne for lokale og turister.

Borgmesteren slutter: ”Byrådet vil kontinuerligt presse på, for at der i hele projektet indtænkes brug af lokal arbejdskraft, og at der arbejdes i synergier for vores område.”

Partierne bag

Partier bag opbakningen til møllerne: Socialdemokratiet, Venstre, Konservative Folkeparti, SF, Dansk Folkeparti samt Nye Borgerlige.

Tekst: Per Rye

En kommentar til “Byrådet afgav positivt svar om kystnære havvindmøller” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

En kommentar til “Byrådet afgav positivt svar om kystnære havvindmøller”

 • Hvorfor stille spørgsmål ved – og afvise – Hirsholm-møllerne??
  Først et svar på hvorfor du bør læse videre. Initiativtagerne til gruppen “Møllerne ud på havet” lykkedes med, at påvirke placeringen af Vesterhav Syd havmøllerne ved Hvide Sande. De blev flyttet længere væk fra kysten end planlagt. Mange af argumenterne for dette gælder også ved Hirsholmen.
  Da jeg deltog i borgermødet d. 2. juni i Frederikshavn hæftede jeg mig ved 3 argumenter for møllerne; behovet for test af nye offshore møller, den grønne omstilling og en forventet effekt for erhvervslivet omkring Frederikshavn.
  Behovet for test-sites til nye offshore møller er der givetvis. Men spørgsmålene kan stilles om der både er behov for det i fx Måde ved Esbjerg og Lem Kær ved Ringkøbing, samt nu også Frederikshavn, når vi har det nationale testcenter i Østerild, der blev etableret under store protester. Og er det så reelt påkrævet med hele 5 testmøller ved Frederiskhavn? Eller er der i virkeligheden tale om et produktionsanlæg, der lige så godt kunne stå i tilknytning til de nye offshore havmølleparker i Nordsøen eller Østersøen? Og er der noget unikt i et PtX-anlæg, der allerede er i beslutningsproces i Esbjerg, Aabenraa, Skive, Herning, Fredericia, Viborg og Ringkøbing. Hvorfor så endnu et PtX-testanlæg i Frederikshavn, hvis det skal baseres på Hirsholm-møllerne? Og det kunne vel i så fald baseres på andre nordjyske møller?
  Så blev der ivrigt argumenteret for meget kystnære test-placeringer. Her undrer det imidlertid, at der argumenteres for en testplacering i læ ved en østvendt kyst, for møller designet til storme i Nordsøen. Det undrer også, når der argumenteres for nærheden til kysten af hensyn til vindmølleteknikernes arbejdsdag. For deres arbejdsdag består jo ikke alene af sejltiden, men også tiden til fartøjets havnemanøvrer, af og pålæsning af værktøj og udstyr på fartøjet samt møllerne, nedbremsning og genstart af møllen osv. Og så selvfølgeligt arbejdet i møllen. Med hastigheder på vindfartøjerne med 20 – 25 knob (40 – 50 km/t) betyder det jo kun 10-15 minutters yderligere sejltid hvis møllerne placeres 10-15 km længere fra kysten. Vi taler altså om en halv time per servicebesøg, der typisk finder sted en gang om ugen, eller sjældnere. Og mindre end en gang månedligt, når møllerne går ind i driftsfasen. Så når vi hørte en repræsentant for Vestas fortælle om det betød 30-50% for arbejdstiden er det jo en direkte vildledning af tilhørerne. Det er faktuelt ikke så afgørende. Og der blev da heller ikke svaret fra hverken vindmøllevirksomheden eller Energistyrelsen, om der var foretaget tidsstudier for dette.
  Så er der den “Grønne omstilling” som opstilleren European Energy talte så varmt om. Her er der imidlertid indenfor Hirsholm-projektets tidshorisont en række udfordringer med utilstrækkeligt elnet, en bestand af stillestående vindmøller med uudnyttet kapacitet i dag, manglende teknologi til lagring eller anden anvendelse af energien osv. Og så undrede det at European Energy ikke kunne give en klar og kort forklaring på hvorfor bl.a. et af deres solcelleanlæg drives i sameje med et selskab i Luxembourg. Og at der kun ville siges, at der ikke aktuelt arbejdes med udenlandske partnere i Hirsholm-projektet. Men altså ingen garanti for, at der ikke kommer fx. tyske ejere. Er de meget vage forklaringer fordi, det i virkeligheden handler om investering og ikke testmøller?
  Og til betydningen for det lokale erhvervsliv blev der peget på 15 arbejdspladser, hvis der også opføres et PtX-anlæg. Og i praksis taler vi altså kun om 5 – fem – møller. Det er ret begrænset hvad det udløser af arbejdspladser. Der er jo ikke en mangedobling af behovet for teknikkere, blot fordi det er havmøller placeret 4 km fra kysten. Fx de 6 møller ved Storebæltsbroen har jo ikke skabt et offshorevindcenter i hverken Nyborg eller Korsør …
  Yderligere måtte det af Niras erkendes, at de fx ikke havde undersøgt effekten af den lavfrekvente støj for fuglenes ynglereservat og forplantning, uagtet der er dokumentation for at den lavfrekvente støj har betydning for fx. minks forplantningsevne. Det måtte også erkendes, at forholdene omkring elkablernes magnetfelters betydning for det maritime liv, var baseret på undersøgelser ved etableringen af Rødsand og Horns Rev 1, der er 20 år gamle havmølleparker. Uagtet man i UK har påpeget, at magnetfelterne har betydning for fx. skaldyrs adfærd. Det måtte også erkendes, at der ikke ved VVM-redegørelsen var inddraget vurderinger af betydningen for de særegne “boblerev” ved fx nedramning af møllefundamenterne. Der var altså flere eksempler på uafdækkede forhold og anvendelse af gamle undersøgelsesdata.

  Dette fører så til et par simple ideologiske og politiske spørgsmål. Er forarbejdet med beslutningsgrundlaget godt nok? Og er projektet reelt betydningsfuldt nok, til at gamble med et fuglereservat og klods op af et stykke kystnatur med rekreative turistområder og fristeder for lokalbefolkningen? Er det hvad borgerne og erhvervslivet i Frederikshavn vil spille med som indsats, for at få opført 5 testmøller? Møller der i et nationalt perspektiv kun er et meget tvivlsomt behov for. Med de allerede besluttede planer for havmøllerparker, PtX-anlæg samt nationale testområder. Er det mon hvad Frederikshavnerne vil sætte sig selv på Danmarkskortet for?
  Jens Bollerup
  Fmd. “Møllerne ud på havet” Bakkevej 18
  6960 Hvide Sande
  Mob. 21425011
  Mail: bollerupjens@gmail.com

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Byrådet afgav positivt svar om kystnære havvindmøller' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2023 FrederikshavnsAvis.dk - lokale nyheder fra Frederikshavn

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger