Det har været et lukket og kritisabelt forløb!

Illustrationsfoto.

Det har været et lukket og kritisabelt forløb!

24. juni 2022 - kl. 9:40 - af

Forsvaret har til hensigt at tildele nyt konsortium ordre på 5 milliarder kroner efter lukket forløb uden udbud. 

Nyt konsortium uden værftserfaring står til at blive tildelt at bygge Forsvarets patruljeskibe til fem milliarder kroner uden at opgaven har været i udbud blandt danske virksomheder. Det har været et lukket og kritisabelt forløb, mener værfter.

”Udviklingen af en ny skibstype er væsentlig for Danmarks sikkerhed, men vil også styrke vores erhvervsliv og give et stort eksportpotentiale for danske virksomheder”. Sådan lød det fra daværende Forsvarsminister Trine Bramsen i en pressemeddelelse den 28. juni sidste år.

Med pressemeddelelsen offentliggjorde Forsvarsministeriet, at Søværnet skal anskaffe sig 5-6 nye patruljefartøjer – og at et såkaldt forprojekt vedrørende design nu var blevet sat i værk. Et forprojekt hvor processen, ifølge pressemeddelelsen, ”vil indebære en omfattende inddragelse af danske virksomheders viden og kompetencer indenfor udvikling af skibe og anvendelse af teknologi”.

Det kom derfor bag på en lang række danske virksomheder, da Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, FMI, ti måneder senere bekendtgør, at der ikke længere er tale om et forprojekt vedrørende design, men også vedrørende konstruktion, systemintegration samt vedligeholdelse i fem år – og at opgaven ikke sættes i udbud, men er blevet direkte tildelt et nyoprettet konsortium.

Ifølge værftsdirektørerne fra væfterne Karstensens Skibsværft og Orskov Yard, som alle har erfaring med at bygge eller servicere Forsvarets fartøjer, har det været et forbavsende forløb. En lignende kritik har det fynske værft Fayard udtrykt. Værftet klagede i maj over tildelingen.

Et tvivlsomt møde

Efter pressemeddelelsens udgivelse, er der radiostilhed fra FMI. Der skal gå godt et halvt år, før der igen er nyt i sagen – dog ikke fra FMIs side. Brancheorganisationerne DI Forsvar og sikkerhed (Dansk Industri) og Danske Maritime inviterer på deres hjemmesider danske virksomheder til et infomøde om Forsvarets nye patruljeskibe.

”OMT, Terma og PensionDanmark har sammen dannet konsortiet Danske Patruljeskibe K/S med henblik på at byde ind på opgaven […] Derfor inviterer konsortiet sammen med DI Forsvar og sikkerhed og Danske Maritime danske virksomheder til et dialog- og informationsøde, hvor vi præsenterer konsortiet og vores tanker,” står der i mødeindbydelsen, der stadig er tilgængelig på DI’s hjemmeside.

Mødet afholdes den 6. december 2021 i DI’s Konferencecenter Gl. Vindinge i Nyborg, og flere danske værfter, herunder Orskov Yard og Karstensens Skibsværft deltager. På mødet byder Poul Præstegaard Skadhede, medejer og bestyrelsesmedlem i OMT, velkommen. Herefter er der indlæg fra de to brancheorganisationer samt PensionDanmark, våbenproducenten Terma og designfirmaet OMT som sammen udgør det nye konsortie Danske Patruljeskibe.

”Det var en meget surrealistisk oplevelse at være deltager på det møde. Vi var inviteret af vores brancheorganisationer, som vi troede, behandlede alle deres medlemmer lige. Men her var vi altså vidne til, at de aktivt promoverede en virksomhed, på bekostning af hele den øvrige branche. Jeg tror, vi var mange deltagere, der tænkte, at det her, det er helt galt,” siger Knud Degn Karstensen, direktør hos Karstensens Skibsværft i Skagen.

Hvad der desuden undrer de tre værftsdirektører, er, at der på mødet blev talt om en række emner, der for dem var helt nye.

Erhvervshus Nord har fået adgang til de slides, der blev præsenteret af DI Forsvar og sikkerhed, Danske Maritime og konsortiet Danske Patruljeskibe K/S under mødet. Her ses det blandt andet, at et slide omhandler ”FMIs indledende overordnede tidsplan”. På mødedagen i december er det eneste, der er offentliggjort fra Forsvarsministeriets side, deres pressemeddelelse tilbage i juni samme år.

”Det virkede som om DI, Danske Maritime og konsortiet vidste mere om FMIs projekt end os andre. For eksempel gennemgik de FMIs overordnede tidsplan for hele projektet. Hvorfra kendte de til den? Det er vigtigt at huske, at hverken FMI eller nogen anden offentlig instans har med det her møde at gøre,” siger Lars Fischer, administrerende direktør hos Orskov Yard i Frederikshavn.

På slides fra mødet ses det også, at konsortiet og de to brancheorganisationer fremlægger, at FMIs opgave både omfatter design og konstruktion, altså bygning, af nye skibe.

Desuden fremlægger konsortiet, at deres ambition er at blive totalleverandør. Betegnelsen totalleverandør er anvendt i Forsvarsministeriets junipressemeddelelse. Ikke i teksten forfattet af ministeriet, ikke i Forsvarsministerens citat, men i et citat af det fynskvalgte folketingsmedlem Lars Christian Lilleholt fra Venstre – og i relation til et forprojekt.

”Vi bliver målløse over, at konsortiet, som ikke har erfaring med at bygge skibe og ikke har byggekapacitet, taler om at blive totalleverandør til et projekt, som de på en eller anden måde har fået at vide ikke kun går på design men også konstruktion og vedligehold. Jeg kan huske, at jeg får øjenkontakt med de to andre værfter under mødet. Der tænker vi alle, at selvom vi er benhårde konkurrenter, så må vi hjælpe hinanden med at løse det her,” siger Knud Degn Karstensen.

Værfter beder om møde med FMI

En måned efter infomødet hos DI om konsortiet Danske Patruljeskibe K/S, dukker FMI for første gang op i sagen. Det sker, da FMI inviterer til et møde den 6. januar 2022.

Det er en række brancheorganisationer, der inviteres. Helt præcist CenSec (Center for Defence, Space & Security), DI Forsvar og sikkerhed, Dansk Erhverv, Danske Maritime og Naval Team Denmark.

På mødet informerede FMI brancheorganisationerne om ”tanker og ideer for projektet”. Det viser et Facebookopslag slået op af Forsvarets Industrikontor. Værfterne eller nogen andre virksomheder er ikke blevet informeret om dette møde.

Den 10. februar holder FMI møde med Danske Maritime. Elleve dage efter mødes FMI med værfterne for første gang. Det sker på forespørgsel fra Orskov Yard, Fayard og Karstensens Skibsværft. Mødet afholdes den 21. februar 2022 hos FMI i Ballerup.

”Eftersom Danske Maritime ikke har italesat vores bekymring over for FMI, beder vi om et møde med FMI. Byggeerfaringen i Danmark findes hos de danske værfter som fysisk konstruerer, bygger og udstyrer skibene. OMT fra konsortiet Danske Patruljeskibe K/S er en designvirksomhed, og de har ikke erfaring med selve bygnings- og konstruktionsdelen. Der er afgørende forskel på den teoretiske bygning og på den praktiske udførsel, altså implementeringen. Det gjorde vi opmærksom på til mødet,” siger Lars Fischer.

En pludselig direkte tildeling

Som opfølgning til mødet den 21. februar sender de tre værfter et brev til FMI. Brevet sendes den 7. marts 2022. Brevet er en udstrakt hånd, hvor værfterne gør det klart, at de ønsker at deltage aktivt i FMIs nyanskaffelse af patruljefartøjerne.

Værfterne får ingen bekræftelse på, at FMI har modtaget brevet, som det ellers er kutyme i landets styrelser. Og først den 25. april, mere end halvanden måned senere, svarer FMI.

De tre værfter fortolker brevets budskab som at løbet er kørt.

Fire dage senere, fredag den 29. april, offentliggør FMI rigtig nok en såkaldt frivillig bekendtgørelse på Tenders Electronic Daily (TED). I bekendtgørelsen står der, at design, konstruktion, integration af systemer samt vedligeholdelse i fem år bliver direkte tildelt konsortiet Danske Patruljeskibe K/S. Det får de tre værftsdirektører dog først kendskab til den 2. maj, to dage senere.

Mangler svar

De tre værfter er af Forsvarsministeriet inviteret til et møde mandag den 2. maj. Invitationen er sket via Danske Maritime. Mødet har ingen agenda og foregår et sted i landet, som værfterne ikke kan afsløre.

Udover Orskov Yard, Fayard og Karstensens Skibsværft deltager forsvarsministeren, nu Morten Bødskov, hans ministersekretær, direktøren for FMIs Sourcing Divisionen og en projektchef herfra. Også Jenny Braat, administrerende direktør hos Danske Maritime. Med på telefon er formanden for Dansk Metal, Claus Jensen.

”Det er først den dag, vi bliver bekendt med den direkte tildeling i TED. Vi bliver opmærksomme på tildelingen ud fra en sidebemærkning fra direktøren for Sourcing i FMI. Der går det op for os, at de har sigtet efter at holde os i mørket. Og at de er lykkedes med det,” siger Knud Degn Karstensen.

Orskov Yard og Karstensens Skibsværft er begge uforstående over for forløbet, og de har mange spørgsmål i forhold til den direkte tildeling til konsortiet Danske Patruljeskibe K/S. Spørgsmål, de håber, kan blive belyst, ved det åbne samråd om tilbuddet på nye patruljeskibe, som Folketingets Finansudvalg har indkaldt forsvarsministeren til senere på ugen.

”Hele forløbet har været højst kritisabel. Det har været en lukket proces. På trods af værfternes udstrakte hånd, har FMI ikke ønsket at inkludere os. Det virker som om, de allerede sidste år besluttede, at ordren på patruljefartøjerne ikke skulle i udbud, men gå direkte til Danske Patruljeskibe. At de har valgt et konsortium uden et fysisk værft eller nogen form for værftserfaring er os en gåde. Især når man tænker på, at omkring 95 procent af den samlede byggepris udgøres og integreres ud fra det arbejde, der foregår på værftet,” siger Lars Fischer.

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Det har været et lukket og kritisabelt forløb!' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2023 FrederikshavnsAvis.dk - lokale nyheder fra Frederikshavn

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger