Ønsker tilladelse til forundersøgelse forud for havvindemøllepark

Illustrationsfoto.

Ønsker tilladelse til forundersøgelse forud for havvindemøllepark

4. august 2022 - kl. 10:52 - af

”Behandling af henvendelse vedr. forundersøgelsestilladelse til Frederikshavn Nord Havvindmøllepark” er overskriften på et punkt på dagsordenen, når Plan- og Miljøudvalget mødes næste gang den 8. august.

Energistyrelsen har ved særskilt høringsbrev den 27 juni 2022 sendt ansøgningsmateriale fra European Energy A/S til Frederikshavn Kommune vedrørende gennemførelse af en forundersøgelse for et havvindmølleprojekt ved Frederikshavn. Dette skal nu i såkaldt myndighedshøring.

Energistyrelsen hører Frederikshavn Kommune vedr. udkast til forundersøgelsestilladelse af Frederikshavn Nord havvindmøllepark.

En forundersøgelsestilladelse gives forud for, at der tages endelig stilling til, om der kan gives en tilladelse til et havvindmølleprojekt, der omfatter 10-40 havvindmøller med en kapacitet på 150-500 MW. Efter planen skal havvindmølleparken placeres nær Hirsholmene nordøst fra Frederikshavn med en afstand på minimum 4 km fra kysten.

Høringen gennemføres bl.a. med det formål, at relevante myndigheder kan tage stilling til, at vilkår for tilladelsen tilhørende kommunale/lokale ressortområde er stillet korrekt, så at European Energy A/S får tilvejebragt relevant information, inden der tages endelig stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet.

Kommunal indsigelsesret

Energistyrelsen gør opmærksom på, at ansøgningen for så vidt angår Frederikshavn Kommune er omfattet af den kommunale indsigelsesret, idet projektet ligger med en afstand inden for 15 km fra Frederikshavn Kommunes kyststrækning.

Såfremt kommunen ønsker at gøre indsigelse mod, at der gives tilladelse til at gennemføre forundersøgelse for det påtænkte projekt, skal kommunen i forbindelse med den igangsatte myndighedshøring fremsætte bemærkninger herom til Energistyrelsen.

Det skal endvidere bemærkes, at hvis en kommune gør indsigelse, kan klima-, energi- og forsyningsministeren meddele afslag på ansøgning om forundersøgelsestilladelse, medmindre der foreligger klima- og miljømæssige eller samfundsøkonomiske hensyn, som afgørende taler for udnyttelse af energi i det pågældende område.

Kommunens Center for Teknik og Miljø indstiller forud for mødet i Plan- og Miljøudvalget, at den kommunale indsigelsesret ikke bringes i anvendelse overfor Energistyrelsen i myndighedshøringen. Desuden foreslås det, at Byrådet overfører kompetencen vedr. høringer af energiprojekter på søterritoriet til Plan- og Miljøudvalget.

Tekst: Per Rye

2 kommentarer til “Ønsker tilladelse til forundersøgelse forud for havvindemøllepark” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

2 kommentarer til “Ønsker tilladelse til forundersøgelse forud for havvindemøllepark”

 • Beslutning på PMU’s møde: Et flertal af udvalgets medlemmer godkendte punkt 1. og 2.
  Peter Sørensen (V) kunne ikke tiltræde indstillingen, idet Peter Sørensen under pkt. 1
  finder, at der bør indsendes en indsigelse, og pkt. 2, at så væsentlige projekter bør
  behandles af byrådet.

 • Har politikerne fuldstændigt tabt hovedet ?

  Først vil de give tilladelse til 5 gigantisk vindmøller klods op af de fredede Hirsholmene – og nu er de gået igang med at tillade opførelsen af op mod 40 store vindmøller lige nord for Hirsholmene blot 4 km ud for kysten.

  Frederikshavn Kommune har kommenteret Danmarks Havplan og INTET nævnt om, at de gerne ser endnu flere kystnære gigantiskemøller.

  15 km ud for kysten ligger et kæmpe område, der er udlagt til vindmølleparker – stort set samme sted som svenskerne lige øst for er i gang med 3 vindmølleparker.
  Hvorfor i alverden henviser de ikke til dette område – det er jo her den danske planlægning har udpeget areal til netop denne type industri ? Hvorfor i alverden agerer politikerne i Frederikshavn ikke iht Havplanens rammer .

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Ønsker tilladelse til forundersøgelse forud for havvindemøllepark' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2023 FrederikshavnsAvis.dk - lokale nyheder fra Frederikshavn

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger