Kunstmuseum og musikskole reagerer mod påtænkt reduktion af tilskud

Kunstmuseum og musikskole reagerer mod påtænkt reduktion af tilskud

10. august 2022 - kl. 9:17 - af

Kultur- og Fritidsudvalget har meldt ud, at man i det kommende budget har påtænkt kommunale besparelser på områderne for Frederikshavn Kunstmuseum & Exlibrissamling med omkring 75 %.

Udvalgets politikere skal på udvalget s kommende møde den 11. august drøfte rækken af besparelsesforslag, som er sat på dagsordenen for mødet. Forud for mødet indstiller kommunens administrative område for budget og analyse, at budgetforslaget for 2023-2026 og øvrige bemærkninger hertil godkendes, samt at forslag til takster på udvalgets område godkendes. Dette suppleres med en bemærkning om, at budgetforslaget videresendes til den politiske budgetproces.

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme til drift udgør 234,8 mio. kr., og budgetrammen til anlæg udgør 3,4 mio. kr. 1 % budgettilpasning og budgetomfordeling udgør 6,3 mio. kr., hvilket er indarbejdet i budgetforslaget.

Efter mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 9. juni i år blev det politiske budgetforslag for 2023 offentligt. Der er indkommet bemærkninger hertil fra Frederikshavn Kunstmuseum Exlibrissamling, Frederikshavn Kunstmuseum samt den kommunale Musikskole.

Drakonisk reduktion af tilskud

Kunstmuseet (ved formand Pernille Lisborg og næstformand Hans Ulrik Vadmann) skriver i en umiddelbar reaktion bl.a.:

”Kunstmuseet er naturligvis parat til at bære sin del af byrden ved de kommende besparelser. Til gengæld må vi forvente en form for ligeværdighed eller proportionalitet i udmålingen af besparelserne på de enkelte institutioner under Kultur- og Fritidsudvalgets område. En sådan proportionalitet synes dog desværre totalt skævvredet, for ikke at sige fraværende, i udvalgets indstilling.”

Reaktionen fortsætter: ”Et flertal i Kultur- og Fritidsudvalget (Soc.dem. og Konservative) foreslår, at Frederikshavn Kunstmuseums tilskud skal reduceres med intet mindre end 75 %!!! I stedet for årligt 781.000 kr. vil Kunstmuseet fra det ene år til det andet skulle klare sig med et kommunalt tilskud på blot 200.000 kr.”

Vil Byrådet virkelig det?

Kunstmuseets formandskab spørger: ”Har udvalgets medlemmer reflekteret over, hvad en så drakonisk reduktion i tilskuddet i givet fald ville betyde for kunstmuseets fortsatte eksistens og udviklingsmuligheder? Har man reflekteret over, hvad Frederikshavn Kunstmuseum betyder for kommunens borgere og byens image over for omverdenen? Har udvalgets medlemmer overhovedet besøgt kunstmuseet og grundigt sat sig ind i, hvad de får for pengene, også hvad angår det, som ikke kan måles og vejes?”

I reaktionen påpeges det endvidere, at det desværre ikke første gang, museet har måttet agere Prügelknabe i en besparelsesrunde.I 2013 blev museet pålagt en besparelse på 300.000 kr.

Man fremfører, at byens kulturpolitikere nu kommer med et besparelsesforslag på hele 75 %, hvad angår kunstmuseet! Man konstaterer, at det rokker direkte ved museets fundament og eksistensgrundlag! ”Vil Byrådet virkelig det?” lyder det i et opråb fra kunstmuseets formandskab.

Kultur og fritid

I et egentligt høringssvar påpeges det, at udvalgets politiske mandat er at varetage kultur OG fritid. Ved en hurtig gennemgang af budgettilpasningsforslaget, fremgår det, at kulturområdet beskæres med 2.3 mio. kr., mens fritidsområdet beskæres med 150.000 kr.!

Frygt for lukning

”Den bebudede reduktion af kommunens tilskud på 75 % risikerer de facto at lukke museet, da museet med så kort varsel hverken levnes tid eller rum til at øge selvfinancieringen i et omfang, som blot tilnærmelsesvis ville kunne afbøde, endsige kompensere for dette drakoniske indgreb,” understreges det i høringssvaret.

Det påpeges, at en mere anstændig og respektfuld tilgang ville have været på forhånd at varsle museet om nedskæringen og drøfte en årlig nedtrapning af tilskuddet til det ønskede niveau. Det kan nås endnu!

Problematiske kommunale processer

Dagbladet Information beskæftiger sig såvel i en leder og i en artikel med de planlagte besparelser. I lederen skriver avisen således indledningsvis kritisk: ”Når en kommunalbestyrelse kan fjerne 75 procent af støtten til lokalt kunstmuseum, udstiller det både en række problematiske kommunale processer og en geografisk ulighed i adgangen til kunst- og kulturtilbud.”

Avisen afholder sig heller ikke fra i samme moment at levere denne kommentar: ”Der er noget galt med de kommunale processer, når et udvalg med et snuptag kan træffe så drastisk en beslutning, der i høj grad kommer til at påvirke byens dannelsesmuligheder og kulturelle liv fremover.”

Også Musikskolen er bekymret

Også medarbejderne ved Musikskolen udtrykker bekymring over at have udsigt til en besparelse på 300.000 kr.

Man anfører, at besparelsen i realiteten vil ramme endnu hårdere, da en nedgang i aktiviteter medfører lavere elevbetaling samt statsrefusion, og det påpeges, at en reduktion i Musikskolens udbud af instrumentgrupper er på kant med lovgrundlaget.

”Musikskolen når i dag bredt ud til befolkningen i Frederikshavn Kommune, og en besparelse vil ramme både kultur, fritid, skoleområdet, ældreområdet og socialområdet. På baggrund af disse bekymringer vil vi opfordre til en genovervejelse af denne besparelse,” lyder det fra medarbejderne.

Via dette link kan man fra side 20 og frem nærlæse posterne på udvalgets budget:

https://www.frederikshavn.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhPdfSurface/GetAgendaPdf?commId=Kultur-%20og%20Fritidsudvalget&date=Kultur-%20og%20Fritidsudvalget%2F11-08-2022%2015.30%20-%2018.00&fileName=Kultur-%20og%20Fritidsudvalget%2F11-08-2022%2015.30%20-%2018.00%2FDagsorden%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf

Tekst: Per Rye

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Kunstmuseum og musikskole reagerer mod påtænkt reduktion af tilskud' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2023 FrederikshavnsAvis.dk - lokale nyheder fra Frederikshavn

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger