Skagen-læge vil flytte specialklinik fra Brønderslev til Sæby

Skagen-læge vil flytte specialklinik fra Brønderslev til Sæby

17. november 2022 - kl. 5:29 - af

Speciallæge i neurologi, Martin Tøttrup Kelkelund, har tilbage i maj måned fremsendt ansøgning til Region Nordjyllands Samarbejdsudvalg for Speciallæger vedrørende ønske om flytning af ydernummer fra Brønderslev Kommune til Frederikshavn Kommune.

Man kan ikke bare sådan lige flytte et ydernummer og dermed klinik. Af Regionsrådets dagsorden for rådets kommende møde den 21. november fremgår det, at Samarbejdsudvalget for Speciallæger behandlede ansøgningen på et møde i begyndelsen af september og indstiller, at Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender ansøgning om flytning.

Kelkelunds ansøgning begrundes med, at Brønderslev og Aalborg (hvor regionens andet ydernummer i neurologi er placeret) ligger geografisk tæt på hinanden, og at en flytning derfor vil lede til et mere decentraliseret sundheds- og specialisttilbud og behandling inden for det neurologiske område.

Kortere afstand for mange

Kelkelund ønsker at flytte til Sundhedshuset i Sæby. I forlængelse heraf anfører han, at en flytning vil give kortere afstand for mange, ændret afstand for en del og længere afstand for de få.

I Sundhedshuset i Sæby vil han få mulighed for at være en del af et tværfagligt sparringsmiljø med husets andre speciallæger (bl.a. øjenlæge) og almen praktiserende læge til gavn for nordjyske patienter.

Der er handicapvenlige adgangsforhold samt gode parkeringsmuligheder, og de nuværende fleksible åbningstider vil kunne fastholdes i Sæby Sundhedshus. Aktiviteterne i den nuværende satellitpraksis i Skagen ønskes samlet i Sæby Sundhedshus ved en eventuel godkendelse af klinikflytning.

Ansøger bemærker, at der på sigt kan overvejes en ny satellitpraksis i den vestlige del af regionen, herunder Thisted, men at det ikke indgår i nærværende ansøgning.

Frederikshavn Kommune positiv

Flytning af fuldtidsydernummeret fra Brønderslev til Sæby vil udgøre en ændring af gældende praksisplan.

Efter Overenskomst om Speciallægehjælp skal en speciallæge forud for eventuel flytning af praksis anmode regionen om tilladelse hertil. Godkendelse skal meddeles, ”medmindre flytningen ud fra en konkret vurdering ændrer væsentligt ved praksisforholdene i regionen, er i modstrid med en af regionen foretaget inddeling af regionen i områder, inden for hvilke flytning umiddelbart kan finde sted, eller flytningen er i modstrid med en vedtaget praksisplan.”

Der er i forbindelse med sagens behandling sendt høringsbreve til de berørte kommuner (Brønderslev og Frederikshavn) samt regionens øvrige neurolog, der dog ikke har fremsendt høringssvar.

Brønderslev Kommune argumenterer imod en flytning af fuldtidsydernummeret. Der er stor tilfredshed med, at borgerne i området har adgang til en række forskellige speciallæger, og man opfordrer ansøger til at genoverveje sit ønske om flytning.

Frederikshavn Kommune, der argumenterer for en flytning af fuldtidsydernummeret, bemærker, at flytningen af klinikken fra Brønderslev til Sæby er i tråd med praksisplanens intention om, at klinikkerne samlet set skal give let tilgængelighed for borgerne i Region Nordjylland.

Endvidere peger Frederikshavn Kommune på, at en flytning vil bidrage til en lettere adgang til neurologisk speciallæge for borgere i det nordøstlige Vendsyssel, herunder Læsø.

Foreslår et ja til flytning

Der ses fordele i den sammenhængskraft i borgerbehandlingen og det sparringsmiljø, der er mulighed for med en placering af neurologisk speciallægepraksis og kommunalt træningscenter i samme hus i Sæby.

Regionens Samarbejdsudvalg for Speciallæger har behandlet Kelkelunds ansøgning og er nået frem til en beslutning om, at udvalget ønsker at tilgodese ansøgningen og indstiller, at Regionsrådet endeligt godkender ansøgning om flytning.

Regionens Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen har i starten af november besluttet at godkende indstillingen om at flytte ydernummer til Sæby. Regionens forretningsudvalg traf på dets møde den 7. november beslutning om også at godkende indstillingen, så alt tegner til, at Regionsrådet vil nå frem til accept af flytning af ydernummer og dermed klinik til Sæby Sundhedshus.

Af bilagsmateriale til dagsordenspunktet fremgår det, at knap 15 % af Kelkelunds patienter er fra Frederikshavn Kommune, svarende til godt 1500 patienter. 47 patienter er fra Læsø og 861 fra Brønderslev.

Martin Tøttrup Kelkelund er bosiddende i Skagen og i øvrigt medlem af Byrådet i Frederikshavn Kommune som en af repræsentanterne for Socialdemokratiet.

Tekst: Per Rye

En kommentar til “Skagen-læge vil flytte specialklinik fra Brønderslev til Sæby” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

En kommentar til “Skagen-læge vil flytte specialklinik fra Brønderslev til Sæby”

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Skagen-læge vil flytte specialklinik fra Brønderslev til Sæby' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2023 FrederikshavnsAvis.dk - lokale nyheder fra Frederikshavn

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger